Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.

Kravprofil

Vik univ. lektor

Period: 210701 – 211231

Omfattning: 40%

Arbetsbeskrivning och uppgifter:
Anställningen avser huvudsakligen undervisning på första och andra terminens studier i historia för kandidatprogrammets studenter, studenter på fristående kurs, samt lärarstudenter. En stor del av undervisningen kommer att vara på ämnets distanskurser.

I anställningen ingår även undervisning på temakurs som behandlar tidigmodern europeisk social- och kulturhistoria. Härutöver ingår bland annat undervisning på historikerprogrammets praktikkurs, som syftar till att studenterna öka studenternas förmåga att omsätta teoretisk kunskap i konkret historieförmedling.

Kravprofil och kvalifikationer:
Den vi söker har avlagt doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Vi kräver även meritering i ämnet historia och dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning inom universitetsämnet.

Anställningen kräver särskild kompetens i tidigmodern europeisk historia för undervisning på en tematisk fördjupningskurs.

Då en stor del av undervisningen kommer att ske på institutionens distanskurser är även erfarenhet av undervisning på nätbaserade distanskurser ett krav. Avdelningen har ett kollegialt arbetssätt och ser lärargruppen som ett arbetslag som tillsammans ansvarar för utbildningens kvalitet och för pedagogisk utveckling av ämnets utbildningar.

God samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt på arbetsplatsen. Vikariatet innefattar samundervisning ihop med andra lärare.

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Lunds universitet eftersträvar jämställdhet, likabehandling och mångfald inom organisationen. Vi välkomnar alla behöriga sökande och arbetar aktivt mot diskriminering. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-12-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-07-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/842
Kontakt
  • Henrik Rosengren, prefekt , https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda
  • Mikael Ottosson, studierektor, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2021-03-22
Sista ansökningsdag 2021-04-09

Tillbaka till lediga jobb