Lunds universitet, Humaniora och teologi, Institutionen för arkeologi och antikens historia

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet är en av de äldsta och största arkeologiska institutionerna i Sverige, och en av de 100 främsta i världen enligt QS World University Ranking. Vi erbjuder en vital miljö för forskning och undervisning och har gjort så sedan 1805.

Institutionen består i dag av fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi. Ämnena samverkar med varandra, samtidigt som de har olika idéhistorisk bakgrund och delvis arbetar med olika källmaterial, metoder och teoretiska perspektiv. Detta är institutionens styrka ur både forsknings- och utbildningssynpunkt. Våra studenter väljer därför ofta att kombinera våra olika ämnen i sina studier för att få en personligt anpassad examen.

Som ämnet arkeologi är organiserat i Lund omfattar det i första hand studiet av den förhistoriska människans materiella kultur, levnadsförhållanden och samhällsbildningar, relationen till den naturliga miljön och kontakten mellan samhällen. En väsentlig del för studiet är jämförelsen av olika material från olika kulturer inom och utom det nordiska området. Detta medför ett långtidsperspektiv som är av stor betydelse även för bedömningen av många nutidsproblem och för den samtida utvecklingen. Fokus i forskning och undervisning ligger på teori, metod, fältarkeologi och periodstudier innefattande stenålder till och med vikingatid i en europeisk kontext.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning, examination och forskning inom ämnet arkeologi med särskild inriktning mot fältarkeologi samt praktisk tillämpning och teoretisk och metodisk utveckling rörande användandet av GIS inom arkeologi. Innehavaren förväntas kunna undervisa både på grund- och avancerad nivå, inom hela det förhistoriska kronologiska spektrumet, från stenålder till och med vikingatid.

Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av uppsatser. Administrativa uppdrag kan komma att ingå i tjänsten. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörig är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet,
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper,
 • förmåga att undervisa på svenska (eller danska/norska) och engelska från anställningens första dag.

Bedömningsgrunder

 • graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl
 • god nationell och internationell nivå som forskare,
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda
  undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande
  undervisningsmetoder,
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande, i fallande ordning, är:

 • Dokumenterad erfarenhet av att leda större fältarkeologiska undersökningsprojekt och av det uppdragsarkeologiska systemet i Sverige
 • Dokumenterad erfarenhet av att undervisa på fältkurser samt om användandet av GIS i arkeologi ur metodisk och teoretisk synvinkel
 • Dokumenterad erfarenhet av nätbaserad undervisning
 • Dokumenterad erfarenhet av handledning av kandidat- och masteruppsatser
 • Godkänd och erfaren användare av FornReg och Intrasis

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt är inkommet till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/929
Kontakt
 • Martin Hansson, prefekt, https://www.ark.lu.se/person/MartinHansson
 • Sofia Kvarnbo, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/SofiaKvarnbo/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-03-24
Sista ansökningsdag 2021-05-15

Tillbaka till lediga jobb