Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Ämnesbeskrivning

Torvmarker och skogar är nyckelelement när det gäller att möta flera utmaningar som anges i FN:s klimat- och hållbarutvecklingsmål. Under de senaste åren har markanvändning och klimatförändringar medfört en accelererande etablering av träd på många torvmarker, vilket i sin tur har negativa effekter på biologisk mångfald, hydrologi, kolbindning och därmed klimatet. I forskningsprojektet MOSS (Management strategies for tree colonised peatland ecOSyStems), använder vi (1) övervakningstekniker och trädringanalys (dendrokronologi) för att studera trädetablering, trädtillväxt och träddödlighet samt kopplingar och återkopplingar mellan träd och hydrologi på naturliga, dikade och återvätade torvmarker, (2) växthusförsök för att studera överlevnad och produktion av biomassa för trädplantor och mossor som växer under olika hydrologiska förhållanden, och (3) vegetationsmodeller för att projecera torvmarkers ekosystemrespons i samband med olika klimat- och bevarandescenarier. Baserat på våra observationer strävar vi efter att formulera rekommendationer och direktiv om hur torvmarker ska bevaras eller återställas med tanke på olika trädtäckning och hydrologiska förutsättningar.

För att stärka och bredda vår forskargrupp letar vi efter en person med dokumenterad kunskap om vegetationsdynamik på Svenska torvmarker, samt   hur vegetationen förändras då trädtäckning, hydrologi och näringsämnen.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna varierar mellan fältstudier, laboratoriearbete och artikelskrivning. Bland de viktigaste arbetsuppgifterna är:

 • Fältdokumentation av torvmarkens vegetation längs transekter av skiftande trädäckning och markfuktighet
 • Laboratoriestudier av organiska jordarter, vegetation och artidentifiering
 • Designa ett nytt växthusförsök där tillväxt av trädplantor och Sphagnum-mossor ska studeras utifrån olika hydrologiska förhållanden
 • Rapport och artikelskrivande om resultat från analyserna

Arbetsuppgifterna innefattar ex.:

Den sökande måste ha dokumenterad kunskap om vegetationsdynamik på Boreala torvmarker (särskilt sydsvenska mossar), och hur vegetation kan kopplas till förändringar i hydrologi och näringsinnehåll i marken. Dokumenterade färdigheter om nedbrytning och extracellulär enzymaktivitet i Sphagnum-mossor är önskvärda. Eftersom anställningen är tidsbegränsad krävs det att den anställde är väl förtrogen med sina åtaganden eftersom extremt begränsad tid för utbildning kan erbjudas.

Kvalifikationer

 • Doktorsexamen eller motsvarande forskarutbildning med fokus på torvmarker vegetationsdynamik
 • Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
 • Statistisk expertis, helst med r
 • Dokumenterad laboratorieerfarenhet av att arbeta med organiska jordarter
 • Kunskap om extracellulära enzymer i jord
 • Färdigheter i analys av lösliga aminosyror i växtvävnader
 • Färdigheter i studiens totala och mikrobiella N & C (gasningsteknik)
 • Kunskap om hur man extraherar Sphagnan från Spagnum-vävnader
 • Kunskap om klorofyllinnehållet i växtvävnad
 • Kunskap om mikrodialys vid markanvändning
 • Dessutom är kunskaper om hur man analyserar stabila C, N och O isotoper i organiska jordarter och växtprover önskvärda

Meriterande för anställningen

Dokumenterat god samarbetsförmåga, driv och självständighet är meriterande egenskaper. Vidare så är det viktigt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. Körkort är även ett krav för att kunna genomföra en del fältarbeten på egen hand.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad och på deltid (50% av heltid under ca 12 månader)

Önskat startdatum: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse

Kontaktperson: Johannes Edvardsson, johannes.edvardsson@geol.lu.se

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/956
Kontakt
 • Johannes Edvardsson, +46 46 222 78 84, johannes.edvardsson@geol.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-03-26
Sista ansökningsdag 2021-04-09

Tillbaka till lediga jobb