Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Arbetsuppgifter
Den stora hadronkollideraren (LHC) vid CERN är världens kraftfullaste accelerator. ALICE experimentet (http://alice-collaboration.web.cern.ch/) fokuserar på kollisioner mellan tunga joner vid LHC energier. Vårt mål är att studera starkt växelverkande materia vid extrema energitätheter, där man väntar sig att det s.k. quark-gluon plasmat (QGP) skapas. Detta plasma, och dess egenskaper är av grundläggande intresse i QCD. För detta ändamål utför vi en svit av mätningar av olika partiklar (mestadels hadroner) producerade i tungjonskollisioner. ALICE studerar också proton-proton kollisioner både för jämförelser med bly-bly kollisioner och i fysikområden där ALICE är konkurrenskraftigt med de andra LHC experimenten.

Ett särskilt hett ämne är i vilken utsträckning samma typ av fysik (QGP) är relevant i små (pp) och stora (Pb-Pb) kollisionssystem. Denna fråga är central för tjänsten eftersom den framgångsrika sökanden kommer att gå med i CLASH-projektet (https://www.hep.lu.se/clash/), som har det övergripande målet att fastställa ursprunget till kollektiva effekter i små kollisionssystem . CLASH är ett gemensamt projekt tillsammans med fysiker vid avdelningen för teoretisk högenergifysik så det kommer att finnas möjlighet att aktivt samarbeta med teoretiker.

ALICE-gruppen har för närvarande 3 seniora medlemmar: Peter Christiansen, Alice Ohlson och David Silvermyr, 2 postdoktorer, aktiva emeritus, samt 3 doktorander. Vi välkomnar en ny postdoktor in i vår grupp för att delta i denna forskning. Den framgångsrika sökanden kommer att arbeta med analys av ALICE-data, särskilt med data från ALICE Time Projection Chamber (TPC). Huvudämnet för positionen kommer att vara utforskningar av jet modifieringar (jet quenching / modifications) i små kollisionssystem och ansökan måste därför innehålla en forskningsplan som visar sökandens egna idéer för hur en sådan studie ska genomföras. Utöver detta förväntas den framgångsrika kandidaten vara involverad i andra aktiviteter relaterade till CLASH-projektet och servicearbeten i samband med kalibrering och drifttagande av ALICE TPC:n kommer att krävas.

Den framgångsrike kandidaten kommer att ges möjlighet att hjälpa till med att handleda masterstudenter. Aktiviteterna är vid Fysiska institutionen, Lunds universitet. Dock kommer många CERN-besök att krävas.

Behörighet
Behörig är den som har en doktorsexamen, eller en internationell examen ekvivalent till en doktorsexamen, inom ämnesområdet för denna positionen, inte äldre än tre år efter sista ansökningsdagen. Under speciella omständigheter, t ex sjukdom, kan doktorsexamen vara något äldre.

Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Bedömningsgrund
Huvudkraven för anställningen är tidigare erfarenhet av detektor och analysarbete i partikelfysik, färdighet i att samarbeta i stora kollaborationer och akademiska meriter. Programmeringsvana i C++ är relevant för anställningen. Sökanden måste kunna visa deras färdigheter i forskning genom kvalitén i avhandlingsarbetet och andra publikationer.

Förutom ovanstående kommer följande kriterier tillämpas:

 • Relevans och genomförbarhet av forskningsplanen
 • Internationell erfarenhet
 • Resultat och erkännanden som attesterar sökandens forskningsfärdighet
 • Förmåga till utåtriktad verksamhet

Bedömningen av sökanden kommer ta hänsyn till deras erfarenhet, kunskap och andra kvaliteter. Sökandens förmåga att använda sina färdigheter och erfarenheter till att stärka existerande aktiviteter i Lund, blir en del av bedömningen.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Ansökningsförfarande
Ansök online via Lunds universitets rekryteringssystem (se länk nedan). Alla dokument (med undantag av rekommendationer, se nedan) ska laddas upp i rekryteringssystemet som pdf, Word eller liknande filtyper. Sökande måste också svara på arbetsspecifika frågor i det första steget i ansökningsprocessen.

Ansökningen måste innehålla följande, och kan annars anses vara ofullständig och omöjlig att utvärdera om det inte är tillfället:

 • Ett kort brev, max 1 sida, som beskriver ditt intresse för denna position.
 • En kort forskningsplan, 1-2 sidor, som beskriver hur du skulle göra en mätning för att söka efter jetsläckning / modifikationer i små kollisionssystem.
 • Ett CV med kopior av doktorsexamen och examensbevis.
 • En lista med upp till tio relevanta publikationer, som anger sökarens bidrag
 • En lista med tre referenser.
 • Övriga handlingar som sökanden vill lägga fram.

Övrigt
Glöm inte bifoga nödvändiga dokument och/eller bilagor enligt ansökningsinstruktionerna för denna anställning (ex. forskningsplan, kopia på doktorsexamen, avhandling el likn). OBS! Notera att publikationer måste bifogas som ex. PDF:er. Publikationer som nås via länkar, ex DOI:er, godtas inte.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/992
Kontakt
 • Peter Christiansen, professor, +46462227709
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-05-07
Sista ansökningsdag 2021-06-15

Tillbaka till lediga jobb