Lunds universitet, Humaniora och teologi, Humanistlaboratoriet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Humanistlaboratoriet är en tvärvetenskaplig forsknings-och utbildningsanläggning främst för forskare, lärare och studenter från Humanistiska och teologiska fakulteterna. Labbet hyser teknologi, metodologisk kunskap, arkiveringsexpertis, och ett brett utbud av forskningsprojekt. Labbets aktiviteter är centrerade kring humanistisk forskning med forskningsfrågor inom kommunikation, kultur, kognition och lärande. Flera projekt är tvärvetenskapliga och bedrivs i samarbete med samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap, teknik och e-vetenskap. Vi har partners och samarbetspartners lokalt, nationellt och internationellt. Labbet är en levande och dynamisk miljö som möjliggör för forskare inom humaniora att kombinera traditionella och nya metoder, och samverka med andra discipliner för att möta de vetenskapliga utmaningar som väntar för att förstå, förklara och förbättra människans villkor.

Humanistlaboratoriet söker en applikationsexpert i språkteknologi, språk-AI och maskininlärning, datorlingvistik, visstidsanställning på 2 år, omfattning 100 %

 

Språkteknologi

Humanistlaboratoriet är ett certifierat kunskapscenter inom det europeiska konsortiet European Research and Infrastructure Consortium Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN ERIC) och en nod i det svenska nationella konsortiet för språkteknologi, Swe-Clarin. Labbet är därmed väl rustat för att hantera språkteknologiska utmaningar. Men för att tillgodose de snabbt växande behoven av stöd, vägledning och projektarbete krävs utökad expertis särskilt i områden med fokus på större datamängder som textutvinning, ämnesmodellering, automatiserad informationsutvinning, samt metoder baserade på maskininlärning som djupinlärning och ordvektorer.

 

Arbetsuppgifter

 • Arbeta med metodutveckling och projekt inom textutvinning, ämnesmodellering och automatiserad informationsutvinning, i samarbete med forskare från olika discipliner; (t.ex. språkämnen, historia, medicin, nationalekonomi);
 • Bidra till Labbets lokala och nationella Swe-Clarin-arbete samt internationellt i CLARIN ERIC; bidra till att samordna resurser;
 • Utbilda användare genom kurser och workshops med fokus både på teori och praktik;
 • Agera kontaktperson gentemot labbets användare, hjälpa till att slussa rätt till eventuellt andra enheter inom och utom labbet; informera om uppdateringar och andra förändringar i labbet;
 • Agera proaktivt gentemot andra grupperingar och enheter vid LU som arbetar med AI (t.ex. AI@Lund, det strategiska forskningsområdet for e-vetenskap eSSENCE, forskarskolan COMPUTE, LU:s beräkningscentrum LUNARC).

 

Kvalifikationer

Den sökande

 • måste vara disputerad med forskarbakgrund i ett relevant ämne (t.ex. datorlingvistik);
 • måste ha en god kännedom om och erfarenhet av ämnesmodellering och kontextualiserade representationer av språk (ordvektorer);
 • måste ha erfarenhet av praktiskt arbete med NLP-applikationer och maskininlärning;
 • bör ha erfarenhet av utveckling av NLP-applikationer i en lämplig miljö, t ex Python;
 • bör ha erfarenhet av framställning av språkliga resurser för träning och testning av NLP-modeller;
 • bör ha erfarenhet av visualisering av och förklarbarhet i NLP-modeller;
 • måste ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

 

Inkludera gärna arbetsprover i form av egna projekt på github eller colab.

 

Erfarenhet från ett fleranvändarlabb är meriterande. Andra välkomna egenskaper är flexibilitet och pedagogisk förmåga eftersom arbetet kräver samarbete med användare med olika kunskapsnivåer.

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast/enl överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/995
Kontakt
 • Marianne Gullberg, marianne.gullberg@ling.lu.se, +4646 222 03 89
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +4646 222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +4646 222 93 62
Publicerat 2021-03-31
Sista ansökningsdag 2021-04-28

Tillbaka till lediga jobb