Lunds Tekniska Högskola, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and SoftwareProgram, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri.

Särskild ämnesbeskrivning
Maskininlärning och artificiell intelligens har väckt stor uppmärksamhet under de senaste decennierna. Maskininlärningsalgoritmer har använts i många applikationsdomäner, inklusive sakernas internet (IoT), autonoma system, medicinska applikationer och vårdapplikationer. Användning av maskininlärning inom dessa domäner skapar många nya möjligheter, men innebär också flera stora utmaningar, t.ex. komplexiteten i maskininlärningsalgoritmer, säkerhets- och sekretessfrågor relaterade till personuppgifter och maskininlärning, samt tillförlitlighet och förtroende för de beslut som fattas med maskininlärningsalgoritmer.

Syftet med detta postdoktorprojekt är att ta itu med en av de största utmaningarna inom maskininlärningsområdet. Projektet kommer att anpassas till postdoktorns bakgrund och expertis, som kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. En viktig del av postdoktorns arbete kommer att vara att utveckla den teoretiska grunden för maskininlärning och nya algoritmer för att hantera utmaningarna inom ämnesområdet för denna anställning. Därför förväntas postdoktorskandidaten ha gedigen teoretisk bakgrund inom maskininlärning.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning inom ett flertal forskningsprojekt i forskargruppen. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i maskininlärning.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet inom de forskningsprojekt som är relevanta för anställningen.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: Att söka läraranställning vid LTH

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1008
Kontakt
 • Amir Aminifar,, amir.aminifar@eit.lth.se
Publicerat 2021-04-01
Sista ansökningsdag 2021-04-30

Tillbaka till lediga jobb