Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Att förstå ultrasnabba fenomen är enormt svårt p.g.a. dess extremt korta tidsskalor; snabba kemiska reaktioner som styrs av molekylära kollisioner kan ske på en pikosekundstidsskala medan t.ex. ljusbaserade fenomen inom fysiken sker ännu snabbare, på en femtosekundstidsskala. Dock, så länge det undersökta fenomenet kan upprepas så kan dess dynamik undersökas genom sekventiella mätningar. Detta projekt handlar om fenomen som inte kan undersökas på detta sätt utan där all data istället måste samlas in i en enda mätning. Vi har på Avdelningen för Förbränningsfysik utvecklat en laserbaserad mätmetod kallad FRAME som kan filma snabbare än någonsin tidigare och denna mätmetod har nu gjort det möjligt att studera denna sorts ultrasnabba fenomen.

Arbetsuppgifter

Projektet handlar om studier av ultrasnabba fenomen inom fysik och kemi. Postdoktorn kommer vara ansvarig för uppbyggnadena av de olika laborationsuppställningar och för karaktäriseringen av de studerade objekten. Uppställningarna kan involvera högspänning samt laserpulser med mycket hög effekt. Postdoktorn kommer arbeta tillsammans med forskningsteamet i Lund, som för stunden består av projektledaren samt tre doktorander. Tillsammans med forskningsgruppen kommer postdoktorn planera, genomföra experimenten, analysera datan samt publicera arbetena.

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift
 • Erfarenhet av laserdiagnostik för avbildning
 • Programmeringskunskaper i Matlab eller Python

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • God förmåga att samarbeta och arbeta i team.
 • Erfarenhet av experiment med högspänning
 • Erfarenhet av experiment med pulsade lasrar
 • Erfarenhet av mikroskopi
 • Erfarenhet av experiment på ultrasnabba fenomen

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1237
Kontakt
 • Elias Kristensson, biträdande universitetslektor, elias.kristensson@forbrf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2022-01-14
Sista ansökningsdag 2022-02-07

Tillbaka till lediga jobb