Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Forskningen vid avdelningen för fasta tillståndets fysik fokuserar på olika aspekter av halvledarfysik och inkluderar allt från materialfysik till kvantfysik, samt olika tillämpningar. Avdelningen leder även NanoLund, en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för nanovetenskap och nanoteknologi vid Lunds universitet.

Avdelningen för fasta tillståndets fysik och NanoLund ligger i den internationella frontlinjen inom forskning om halvledande nanotrådar, både inom materialväxt och karakterisering, såväl som inom deras användning i olika komponenter och i experiment inom grundläggande kvantfysik. Teoretisk forskning om nanotrådar och andra nanostrukturer bedrivs i nära samarbete med de experimentella aktiviteterna. Den här tjänsten baseras på ett nära samarbete med Center for Quantum Devices (QDev) vid Köpenhamns Universitet.

För mer information se: www.ftf.lth.se, www.nano.lth.se, www.qdev.nbi.ku.dk/

Särskild ämnesbeskrivning

Att kombinera supraledande och halvledande material öppnar upp för många spännande möjligheter att studera fundamental fysik, men även för tillämpningar inom kvantteknologi. Ett exempel är möjligheten att skapa topologiska supraledare och Majoranatillstånd som kan användas i framtida topologiska kvantdatorer. Ett annat exempel är kvantbitar baserade på konventionella (icke-topologiska) Andreev-tillstånd.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Det förväntas vidare att postdoktorn samverkar med studenterna och doktoranderna i forskningsgruppen och deltar i möten och seminarier.

Den här tjänsten är inom teoretisk kondenserade materiens fysik och fokuserar på fysiken hos supraledar-halvledar hybridsystem, både i topologiska och icke-topologiska regimer. Speciellt kommer vi att undersöka gränsytan mellan fysiken hos supraledar-halvledar hybridsystem och kvanttermodynamik. En aspekt är att hitta sätt att utnyttja de unika egenskaperna hos supraledar-halvledar hybridsystem för studier av kvanttermodynamik, en annan aspekt är att använda metoder och protokoll från kvanttermodynamiken för att undersöka egenskaperna hos supraledar-halvledar hybridsystem.

Projektet genomförs i nära samarbete med experimentella forskargrupper, både vid Lunds universitet och vid det närliggande (1 timme med tåg) Center for Quantum Devices vid Köpenhamns universitet.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Ämnesområdet för doktorsexamen ska vara fysik.
 • Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
 • Erfarenhet av forskning inom områden av teoretisk kondenserade materiens fysik som är relevanta för tjänsten.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. I denna kategori ingår även relaterade erfarenheter, såsom handledning av studenter och träning av nya användare på utrustning/instrument.

Ytterligare bedömningskriterier:

 • Erfarenhet från programmering och numeriska beräkningar.
 • Mycket god kommunikativ förmåga.
 • Erfarenhet från forskning inom supraledar-halvledar hybridstrukturer och/eller kvanttransportteori och/eller teori för kvanttermodynamik.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla:

 • CV och publikationslista.
 • Beskrivning av tidigare forskningserfarenhet, speciellt inom områden av relevans för den aktuella tjänsten.
 • Kontaktinformation till minst två referenser.
 • Kopior av diplom och betyg.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1441
Kontakt
 • Professor Martin Leijnse, +46703571138, martin.leijnse@ftf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-11
Sista ansökningsdag 2021-06-23

Tillbaka till lediga jobb