Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för naturvetenskaplig och tekniska (LTH) fakulteterna och är en del av fysiska institutionen. Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik, vilket innefattar teoretisk kärnstrukturfysik, nanometerfysik, kvantinformation, atom-teori och materialmodellering, med flera samarbeten både internationellt och inom Lunds Universitet. 

Attosekundsfysik har idag utvecklats till en viktig del av den moderna fysiken och den gör det möjligt att studera elektrondynamik i atomer, molekyler och fasta material i tiden med hjälp av koherenta laserpulser och extrema fält från nya typer av källor, så som övertonsgenerering och frielektronlasrar. Den snabba utvecklingen inom attosekundsfysiken kräver utveckling nya tidsberoende metoder för att simulera atomer i starka laserfält med både relativistiska ochkvantelektrodynamika effekter inkluderade. Detta teoretiska arbete kommer utföras på avdelningen för Matematisk Fysik med en tydlig koppling till experimentell verksamhet som som pågår vid avdelningen på Atomfysik i LTH. Mer information finns här: http://www.matfys.lth.se/staff/Marcus.Dahlstrom/

Särskild ämnesbeskrivning

Arbetet som postdoktor innebär utveckling av en spjutspetsteknik för simulering av atomer i extrema fält som inkluderar både relativistiska, kvantelektrodynamiska och mångkroppskorrelerade effekter. Detta ska genomföras genom att arbeta med teorin för en tidsberoende singel-konfigurationsväxelverkan som är baserad på Dirac-ekvationen med tillämpningar inom icke-linjär fotojonisering,  spontan emission av ljus från relativistiska vågpaket i atomer och superstrålning från grupper av atomer.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Det förväntas vidare att postdoktorn samverkar med studenterna och doktoranderna i forskningsgruppen och deltar i möten och seminarier.

Tjänsten är del i ett större projekt som heter ’Ultra-fast superradiant and subradiant effects from atoms with electrons in superposition’ som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som ett Wallenberg Academy Fellow projekt. I detta projektet simuleras en ny typ av mätteknik som kallas ’Pulse Analysis by Delayed Absorption’ (PANDA) som tillåter för tid-frekvensanalys av attosekundspulser genom fotojonisation av tidsberoende exciterade tillstånd, men även andra mättekniker och tillämpningar inom attosekundsfysiken betraktas.

Arbetet som postdoktor innebär utveckling av en spjutspetsteknik för simulering av atomer i starka laserfält och extrema fält som inkluderar både relativistiska, kvantelektrodynamiska och mångpartikeleffekter. Detta ska genomföras genom att arbeta med teorin för tidsberoende singel-konfigurationsväxelverkan (TDCIS), som är baserad på Dirac-Fock potentialen, istället för den icke-relativistiska teorin som är baserad på Hartree-Fock. Till förfogande finns koder skrivna i FORTRAN som utvecklas parallellt med Git i gruppen. Relativistisk teori för absorption av ljus är ett pågående forskningsområde i gruppen. Utvärdering av fotoelektronspektra från TDCIS simuleringarna med tidsberoende ytflyx-metoder (t-SURFF) för det relativistiska fallet är också ett pågående forskningsområde i gruppen. I detta projekt kommer studier av kvantelektrodynamiska effekter, som spontanemission från tidsberoende atomära tillstånd, att studeras med superemission via kopplade atomer och atomer i kaviteter som möjliga tillämpningar. 

De nya metoderna som utveckas i gruppen gör det möjligt att studera relativistiska effekter, så som spin-orbit växelverkan, under fotojonisation med starka fält, jonkoherenser, absorption av ljus i extrema processer och koppling av exciterade atomer via polarisations effekter på kvantskala.

Länk till mer information om PANDA metoden: https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.94.013411

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Ämnesområde för doktorsexamen ska vara i fysik inom antingen teoretisk mångpartikelfysik eller teoretisk attosekundfysik
 • Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. I denna kategori ingår även relaterade erfarenheter, såsom handledning av masterstudenter och doktorander.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av avancerad programmering, parallellisering och kodutveckling för krävande numeriska problem.
 • Erfarenhet av simuleringar och analys av tidsberoende och/eller korrelerade kvantprocesser som kräver stor beräkningar med hjälp av datorkluster.
 • Utmärkt kommunikationsförmåga.
 • Vi letar efter en person som är strukturerad, måldriven, hängiven till problemlösning och har god självinsikt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Vi avser att anställa 1-2 postdoktorer.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1519
Kontakt
 • Marcus Dahlström, Universitetslektor, marcus.dahlstrom@matfys.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-19
Sista ansökningsdag 2021-06-23

Tillbaka till lediga jobb