Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Arbetsuppgifter
Bedriva forskning på principer och metoder för osäkerhetsanalys i kemiska riskbedömningar inom RISK-HUNT3R, ett projekt med syfte att utveckla nya sätt att bedöma risk med in silico och in vitro metoder (NAM). Postdoktorn kommer arbeta med integrerad modellering av data och osäkerhetsanalys med fokus på kvantifiering av osäkerhet i NAMs och kvantitativa AOPs, baserat på experimentella data och expertbedömning. Detta sker med konceptualisering och tillämpningar på fallstudier.

Detta är ett mångdisciplinärt projekt innefattande statistisk modellering och riskbedömning, i samarbete med forskare inom andra fält, såsom toxikologi och molekylär biologi.

I denna tjänst ingår i huvudsak följande uppgifter: 

 • Aktivt bidra till metodutveckling samt delta i relevant utbildning för att kunna uppnå målen med projektet
 • Aktivt deltagande på internationella konferenser och rapportering av resultat i vetenskapliga tidskrifter
 • Vid intresse handleda studenter på grundutbildning samt att vara biträdande handledare för doktorand
 • Aktivt och oberoende söka forskningsfinansiering under anställningsperioden för att bana väg för fortsatt karriär efter att tjänsten är slut
 • Utföra begränsade administrativa uppgifter

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

 • Kandidaten ska ha en högre utbildning i matematik och statistik eller motsvarande
 • Kunskaper i Bayesiansk inferens och osäkerhetsanalys
 • Kunskaper i kemi/cellbiologi/toxikologi och erfarenhet av vetenskapliga bedömningar är kvalificerande
 • Sökande ska ha förmågan att samarbeta väl och kommunicera vetenskapligt material till icke-forskare
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Förmåga att arbeta både självständigt och som medlem i ett litet team
 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • Pedagogisk förmåga

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1555
Kontakt
 • Ullrika Sahlin, universitetslektor, +46 46 222 68 31, ullrika.sahlin@cec.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-06-03
Sista ansökningsdag 2021-06-20

Tillbaka till lediga jobb