Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Postdoktor i synkrotronanalys av biogeologiska och mikrofluidiska prov med placering på Max IV-laboratoriet

Särskild ämnesbeskrivning
Naturliga system styrs starkt av deras småskaliga heterogenitet som påverkar mikroberna som i sin tur driver ämnescyklerna. Vi studerar hur dessa mikrohabitat påverkar mikrobiella funktioner såsom kolomsättning i jord. Projektet fokuserar på att utveckla och använda mikrofluidmodeller för synkrotronanalys av komplexa miljöprover och kommer att genomföras i nära samarbete med ekologer på biologiska institutionen och ingenjörer vid institutionen för biomedicinsk teknik. Den tvärvetenskapliga miljön ger kandidaten stora möjligheter att lära sig nya färdigheter och metoder.

Vi söker en mycket motiverad postdoktor med erfarenhet av synkrotronanalys eller motsvarande, för ett tvärvetenskapligt projekt inom mikrobiell ekologi vid Institutionen för biologi med placering vid MAX IV-laboratoriet, båda vid Lunds universitet. Projektet fokuserar på att designa och genomföra synkrotronexperiment på komplexa miljörelevanta prover, särskilt jord- och mikrobiella metaboliter, med möjlighet att använda sig av mikrofluidiska system.

På MAX IV kommer du huvudsakligen att vara kopplad till strållinjen SoftiMAX och även NanoMAX, som båda är spektralavbildande strållinjer utformade för att dra full nytta av koherensen i MAX IV: s röntgenstråle. Mer information om strållinjerna finns på https://www.maxiv.lu.se/accelerators-beamlines/beamlines/

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning inom ramen av det mikrobiella ekologiprojektet och att bidra med att utveckla metoder, provhanteringar och/eller dataanalyser vid strållinjerna, beroende på erfarenhet och kandidatens intresse. Du kommer också att lära dig att stödja relevanta användargrupper vid strållinjerna som utför liknande experiment, och att bidra till allmänna uppgifter vid strållinjerna (underhåll / driftsättning). Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till undervisning och tre veckors högskolepedagogisk utbildning, om så önskas.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (detta kan justeras baserat på till exempel dokumentation av föräldraledighet eller militärtjänst).

Specifika krav:
• Doktorsexamen eller motsvarande inom ett relevant naturvetenskapligt område
• Demonstrerad erfarenhet av synkrotronrelaterade tekniker, eller andra relevanta spektromikroskopitekniker som XPS, analytisk elektronmikroskopi eller spektromikroskopitekniker som Raman- eller IR mikroskopi
• Visad erfarenhet av bild- /spektromikroskopi och/eller röntgendataanalys
• Erfarenhet av eller starkt intresse för biologiska och miljörelaterade tillämpningar
• Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska
• Bra förmåga att kommunicera och samarbeta med strållinje-användare och forskningsgruppen

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Följande meriter är bedömningskriterier för anställningen:

 • Dokumenterad förmåga att utföra och slutföra högkvalitativ forskning
 • Erfarenhet inom STXM och XRF-avbildning är meriterande
 • Vilja att arbeta med flexibla arbetstider under datainsamling vid strållinjen
 • Vetenskapliga programmeringsfärdigheter, helst i Python (eller C++) och erfarenhet av storskalig databearbetning
 • Hög intellektuell kapacitet och problemlösningsförmåga
 • Teknisk och analytisk förmåga, organisationsförmåga
 • Entusiasm, hängivenhet och förmåga att arbeta både självständigt och som del av en grupp

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Personligt brev
  • Resumé / CV, inklusive datum för offentligt doktorandförsvar eller motsvarande, avhandlingens titel, tidigare arbetslivserfarenhet, nuvarande position, akademiska meriter och specialkompetens
  • Fullständig lista över publikationer
  • Allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (högst en sida)
  • Namn, relation till och kontaktinformation till två professionella referenser
  • Kopia av doktorsexamen och andra intyg / betyg som du anser vara relevanta
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1565
Kontakt
 • My Geborek, personalsamordnare, +46462224853, my.geborek@science.lu.se
 • Edith Hammer, biträdande universitetslektor, +46 46 222 45 36 , edith.hammer@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-25
Sista ansökningsdag 2021-07-12

Tillbaka till lediga jobb