Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning Anställningen är placerad vid kemiska institutionen, avdelningen för bioteknik. Avdelningen bedriver forskning och utbildning på grund- och forskar nivå inom olika områden av bioteknik såsom industriell bioteknik, miljöbioteknik, och bioteknik för hälsa. Forskningen innefattar såväl studier av grundläggande karaktär som rena biotekniska tillämpningar. Inom industriell bioteknik bedriver avdelningen flera multidisciplinära projekt i samarbete med andra forsknings- och industriella partner, som involverar utveckling och optimering av mikroorganismer och enzymer, samt processer för omvandling av förnyelsebara råvaror inklusive koldioxid till kemiska byggstenar för hållbara kemikalier och plaster anpassade till circkulär ekonomi.ß.

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna  innefattar även:

 • Forskning inom EUs Horizon 2020 projekt UPLIFT (Sustainable Plastics for Food and Drink Packaging Industry) som involverar 15 partner från 8 europeiska länder. Forskningen handlar om screening, utveckling, produktion och användning av enzymer för nedbrytning av plast, samt utveckling och tillämpning av mikroorganismer för att producera koldioxid-neutrala byggstenar för nya polymerer.
 • Förse de samarbetande forskargrupperna med produktprover för utvärdering,
 • Deltaga i undervisning på avdelningens kurser på grund- och avancerad nivå
 • Handledning av examensarbetare och doktorander,
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering och artiklar för publicering,
 • Samverkan med näringsliv
 • Skriva rapporter, deltaga i möten med projektparterna, hålla muntliga presentationer,
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår.

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Erfarenhet av
  • bioinformatik, molekylär modellering, protein-visualisering och modelleringsprogram (YASARA, PyMol, PyRx, etc.),
  • heterologous proteinproduktion och upprening, enzymaktivitet
   assayer, kinetik, immobilisering, protein engineering, och
   strukturanalys.
  • Molekylärbiologi och kloning metoder, syntetisk biologi och DNA assembly,
  • Analytiska metoder: HPLC, GC, mass spektroskopi, NMR, flash chromatografi, preparativ HPLC och cirkulär dichroism,
  • Organisk syntes enligt säkerhetsregler,
 • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
 • God kommunikationsförmåga
 • Erfarenhet av publicering i högt rankade tidskrifter,
 • Erfarenhet av handledning av studenter.

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Postdoktoral erfarenhet inom området relaterat till den forskning som beskrivs ovan
 • Erfarenhet av att arbeta i olika internationella forskningsmiljöer.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.


Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid från och med 2021-09-01 till och med 2023-08-31. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1655
Kontakt
 • Rajni Hatti-Kaul, +46462224840
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-06-03
Sista ansökningsdag 2021-06-17

Tillbaka till lediga jobb