Lunds universitet, avdelning medicinsk strålningsfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsplatsen
Forskargruppen MR-fysik (https://www.msf.lu.se/research/mr-physics-group) är aktiv inom medicinska tillämpningar av magnetresonans (magnetic resonance, MR), och har lång erfarenhet av metodutveckling relaterad till avbildning av perfusion, diffusion, hjärnaktivering och flöde. Forskningsområden under uppbyggnad inkluderar "chemical exchange saturation transfer (CEST)" sant kvantitativ MR i hjärnan och i det muskuloskeletala systemet.

Arbetsuppgifter
Anställningen som postdoktor är placerad vid avdelning medicinsk strålningsfysik. Vi söker nu en medarbetare som kommer att arbeta inom MR-fysikgruppen med utveckling av metoder vid lågfälts-MRI samt utveckling av kvantitativa MRI metoder som appliceras i patientgrupper som MS och SLE.

Stor vikt läggs vid förmågan att arbeta både i grupp (t.ex. i samarbete med forskare, läkare och internationella samarbetspartners) och självständigt (t.ex. via egna initiativ, strukturering och planering av egen forskning). Den forskargrupp som anställningen kommer att vara knuten till har ett stort internationellt samarbetsnätverk vilket medför att resor för planering och utförande av olika framtida samarbetsprojekt kommer att bli aktuella. Undervisning och handledning på avancerad nivå och forskarnivå kan komma att ingå i anställningen.

Kvalifikationer
Doktorsexamen i magnetresonansteknik, medicinsk strålningsfysik, eller annat ämnesområde av relevans för projektet.
MSc or BSc i fysik, eller annat ämnesområde av relevans för projektet.

Meriterande
-Dokumenterad god kunskap i MR-fysik
-Dokumenterad forskning i kvantitativ MR
-Erfarenhet av lågfälts MRI
-Dokumenterad erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar och publicera dessa i internationella   journaler.
-Dokumenterad god kunskap om och erfarenhet av programmering i Python och Matlab
-Erfarenhet av pulsprogrammering
-Utmärkt förmåga att kommunicera på engelska (muntligt och skriftligt).
-Erfarenheter av att arbeta i en internationell miljö.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnet, förmågan att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet, samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:
-Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
-Ett personligt brev med en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
-Kontaktuppgifter till minst två referenser
-Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa

För mer information och diskussion om anställningen bör kandidater kontakta Linda Knutsson (linda.knutsson@med.lu.se).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1703
Kontakt
  • Linda Knutsson, professor, +46 76-785 44 24, Linda.Knutsson@med.lu.se
  • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-05-27
Sista ansökningsdag 2021-06-15

Tillbaka till lediga jobb