Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Forskargruppen

Doktoranden kommer att ingå i en forskargrupp som består av ca 40 medarbetare av vilka tre är professorer och 5 är docenter.  Gruppens sammansättning inkluderar såväl medicinare som ingenjörer, matematiker, biomedicinska analytiker och sjukgymnaster. 

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi söker nu en driven doktorand på 100 % för en tidsbegränsad anställning på 4 år, enligt HF 5 kap 7§, med önskad start 2021-06-21 (eller enligt överenskommelse).

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer arbeta med att fördjupa kunskapen om pumpfysiologi och hjärtats mekanik inom pulmonell hypertension. Under sin anställning kommer doktoranden bearbeta redan insamlad data, planera inklusion av nya data, ansöka om etiska tillstånd för framtida projekt, analysera data samt skriva manuskript. Som en del av avhandlingsarbetet kommer ledarskap och personlig utveckling vara i fokus.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

  • Minst 8 avklarade terminer på läkarprogrammet.
  • Erfarenhet av vetenskapligt arbete, t ex kandidatuppsats.

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper och du som söker ska vara en god lagspelare som är uthållig och resultatorienterad. Du ska även ha integritet och förmågan att arbeta proaktivt.

Meriterande är:

  • Erfarenhet av arbete med hjärt-MR
  • Erfarenhet av vetenskapligt arbete, gärna inom det kardiovaskulära fältet

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta kvalifikationerna, ett CV samt examensbevis.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-06-21 (el enligt överenskommelse)
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1709
Kontakt
  • Håkan Arheden, rekryterande chef, 046 17 33 28
  • Sara Skogar, personalsamordnare, 046-222 49 61
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-21
Sista ansökningsdag 2021-06-11

Tillbaka till lediga jobb