Lunds universitet, Universitetsförvaltningen, Sektionen Ekonomi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Sektionen Ekonomis huvuduppgift är att ge verksamheten vid Lunds universitet stöd för en rationell ekonomiadministrativ hantering och tillgodose behoven av högkvalitativ ekonomisk information för att underlätta beslutsfattande inom och utanför universitetet. Detta innebär bl.a. att sektion Ekonomi: ansvarar för universitetets ekonomimodell och redovisningssystem, ger institutionerna stöd i deras dagliga ekonomihantering, kvalitetskontrollerar bokföringen, samordnar bokslutsarbetet, rapporterar till myndigheter, tar fram ekonomiska sammanställningar som behövs för uppföljning och beslutsfattande, ger utbildning och information i ekonomiadministrativa frågor. Sektion Ekonomi ansvarar också för universitetets likviditetshantering, lånehantering, ränteberäkning samt stiftelse- och fondförvaltning. Därutöver bistår sektion Ekonomi universitetet i upphandlingsärenden med syfte att skapa förutsättningar för effektiv och rationell anskaffning. Avdelningen inköp och upphandling handlägger dessutom anslutningar kring e-fakturering och e-inköp via Lupin, ett system för elektroniskt fakturaflöde och inköp via webb-portal.

Avdelningen Redovisning och reskontra består av två grupper Fakturahantering- och utbetalningar och Inbetalningar- och redovisning med ca 10 medarbetare i varje grupp. Vi har en del projekt som ska genomföras på avdelningen det kommande året och söker en ekonomiadministratör som ska stötta avdelningen i det löpande arbetet för att frigöra tid för projektarbete för ordinarie medarbetare.

Gruppen Fakturahantering- och utbetalningar arbetar i huvudsak med: drift och administration av universitetets elektroniska inköps- och fakturahanteringssystem kallat Lupin, ca 6000 användare med genomströmning av ca 200 000 fakturor årligen. I detta arbete förekommer en stor del support, i huvudsak till användare i organisationen men också kontakt med leverantörer. Gruppen utför också underhåll av leverantörsreskontran, betal- och återredovisningsfiler till och från banken, anläggningsredovisning, stipendieutbetalningar samt utbetalningar till personer som saknar svenskt personnummer, administrerar ICA kort, förmedlar Eurocard, intrastat- och SCB-statistik samt löpande avstämningar och kvalitetskontroller av bl a stora betalningar och tillämpning av bokföringsregler och riktlinjer.

Gruppen Inbetalningar och redovisning arbetar med: tillämpning av bokföringsregler, hantering av modellen för indirekta kostnader, momsregler och skatteredovisning, bokföring och kvalitetskontroll av periodiseringar och resultatavräkning, finansiella rapporter till årsredovisningen och att kvalitetssäkra bokföringen. På inkomstsidan arbetar gruppen med inbetalningar, vidareförmedling/återbetalning av bidrag, kundregister, krav och inkasso, statsbudgetmedel, EU-medel, studieavgifter och kortinlösen. Gruppen arbetar också med en del lönerelaterade arbetsuppgifter som t ex arbetsgivardeklaration, löner i retur och lönekrav.

Arbetsuppgifter

 • System och avvikelsehantering samt support och viss kontakt med leverantörer gällande universitetets elektroniska inköps- och fakturahanteringssystem Visma Proceedo kallat Lupin
 • Leverantörsreskontrahantering i ekonomisystemet Raindance så som manuella utbetalningar och uppföljning
 • Inbetalningshantering och upplägg av kunder i kundreskontra
 • Kvalitetssäkra bokföring
 • I övrigt delta i avdelningens arbetsuppgifter

Krav för anställningen

 • Ekonomisk utbildning på lägst gymnasienivå samt några års erfarenhet av arbete med ekonomi- och redovisningsfrågor
 • God datorvana och kunskaper i excel
 • Hög känsla för service och flexibelt arbetssätt
 • God förmåga att uttrycka sig väl, både skriftligt och muntligt på svenska och engelska
 • Samarbetsförmåga

Övrigt

Anställningen avser tiden 2021-09-01--2022-08-31

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1831
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-28
Sista ansökningsdag 2021-06-15

Tillbaka till lediga jobb