Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat internationell och genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på att accelerera omställningen till hållbarhet. IIIEE strävar vidare efter att knyta samman forskningsresultat och deras tillämpning med ett livslångt lärande inom företag, myndigheter och organisationer lokalt, nationellt och globalt. Vid IIIEE är verksamheten fokuserad på: styrmedel; affärsmodeller; hållbar konsumtion, och stadsutveckling för en hållbar utveckling. För mer information se: www.iiiee.lu.se

 

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnesområdet för forskningen är hållbara affärsmodeller definierade som ekonomiskt livskraftiga, miljömässigt hållbara och socialt rättvisa. Det är tvärvetenskapligt till sin natur, beläget i samspelet mellan näringslivet och företagsledning, hållbarhetsutvärderingar och policystudier. Det också betonar samverkan av samhällsaktörer i medsamskapande av kunskap. Forskningen ska genomföras inom ramen för QUEST-projektet som finansieras av Naturvårdsverket. Projektet syftar till att studera:

 1. MODELLER OCH PÅVERKAN: Vad är hållbara affärsmodeller och deras hållbarhetspåverkan ur ett livscykelperspektiv, och hur dessa bedöms/utvärderas?
 2. KONTEXT OCH AKTÖRER: Vilka är de kontextuella faktorerna och aktörerna som möjliggör hållbara affärsmodeller i ett affärsekosystem?
 3. INTERAKTIONER OCH VILLKOR: Vilka är interaktionerna, förhållandena och brytpunkterna som möjliggör hållbara affärsmodeller i ett affärsekosystem?
 4. ÅTGÄRDPUNKTER: Vilka åtgärder kan aktörer vidta för att stödja och främja hållbara affärsmodeller?

 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna:

 • Forskning inom ämnesområdet, särskilt:

- MODELLER OCH PÅVERKAN: kartlägga, förklara och visualisera de rådande arketyperna och konfigurationerna av hållbara affärsmodeller (t.ex. cirkulär, produktservicesystem, delning, återanvändning), syntetisera kunskap om deras potentiella och faktiska hållbarhetspåverkan och analysera verktyg för deras hållbarhetsutvärderingar med hjälp av systematisk litteraturgenomgång.

- KONTEXT OCH AKTÖRER: syntetisera kunskapsläget om kontextuella faktorer och aktörer som möjliggör hållbara affärsmodeller och hjälper till att undvika deras brytpunkterna i affärsekosystem med hjälp av berättande litteraturgenomgång.

- INTERAKTIONER OCH VILLKOR: analysera och visualisera kunskap om interaktioner och förhållanden som möjliggör olika hållbara affärsmodeller arketyper med hjälp av kausal-loop-diagram, inkluderande krav och brytpunkterna för att öka hållbarheten hos olika hållbara affärsmodeller.

- ÅTGÄRDPUNKTER: identifiera vilka förhållanden, drivkrafter och luckor som ska åtgärdas genom specifika strategier och styrmedel från aktörer såsom beslutsfattare i samråd med projektets expertpanel.

 • Aktivt samarbete med branschrepresentanter och beslutsfattare på olika nivåer för att komplettera kunskapsförståelsen inom ämnesområdet och identifiera nya möjligheter till handling
 • Kommunikation av forskningsresultat via flera kanaler
 • Undervisning i MSc och doktorandprogram
 • Administration relaterad till de arbetsuppgifter som anges ovan


Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Kännedom om samhällsvetenskapliga forskningsmetoder (både kvalitativa och kvantitativa) och olika hållbarhetsbedömningar, liksom erfarenhet av programvara för litteraturgenomgång, såsom Nvivo
 • Kandidaten måste ha förmåga att självständigt genomföra och framgångsrikt slutföra forskning och därmed bevisa att de har relevant referentgranskad akademisk publicering
 • Kandidaten ska ha god kommunikationsförmåga och erfarenhet av samarbete med samhällsaktörer
 • Ett bevisat register över utåtriktade aktiviteter / produkter (konferenspapper, offentliga tal, podcasts, videor, bloggar, webbplatser)
 • Kandidaten ska ha förmågan att skapa egna forskningsnätverk och sprida egen forskning
 • Erfarenhet av att organisera workshops är önskvärd


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställning

en tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1834
Kontakt
 • Oksana Mont, +46 46 222 02 50
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-06-01
Sista ansökningsdag 2021-06-17

Tillbaka till lediga jobb