Lunds universitet, Universitetsförvaltningen, Sektionen Forskning, samverkan, innovation

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI) har ett övergripande ansvar för att stödja lärare, forskare och ledning på olika nivåer i frågor som rör forskningsfinansiering, nyttiggörande av forskningsresultat, kommersiellt eller på annat sätt, uppdragsutbildning, studentinnovation och samverkan med det omgivande samhället. FSI består av fem avdelningar med totalt över 100 medarbetare: LU Innovation, Forskningsservice, Samverkan, Uppdragsutbildning och Donatorrelationer. FSI leds av en sektionschef och har en viktig strategisk roll för universitetets utveckling lokalt, nationellt och internationellt.

Lunds universitet söker nu en controller som huvudsakligen ska stödja arbetet med de europeiska EIT KIC-konsortierna. Tjänsten är en central stödfunktion och du kommer att vara en del av Avdelning Samverkan inom sektion Forskning, samverkan och innovation.

Beskrivning Avdelning samverkan

Ekonomiarbetet vid Lunds universitet är i stor omfattning decentraliserat. Tjänsten är placerad på Avdelning samverkan som ingår i sektion Forskning, samverkan och innovation. Avdelningen samlar 18 medarbetare med olika ämnesbakgrund och kompetens inom samverkan, projektledning och kommunikation - för att stödja universitetet i utvecklingen av strategiska samarbeten och samverkansplattformar.

Vi arbetar för att främja samverkan mellan universitetet och samhället. Vårt arbete tar sin utgångspunkt i dagens samhällsutmaningar - där universitetet har en nyckelroll att spela för att, tillsammans med andra, utveckla ny forskning, nya lösningar och nya innovationer. Som avdelning bistår vi med koordinering, stöd och kompetenshöjning för utveckling av universitetsöverskridande projekt och plattformar där universitetet samverkar med omvärlden, exempelvis med företag, offentliga verksamheter och andra organisationer.

European Institute of Innovation & Technology (EIT) och Knowledge and Innovation Communities (KIC)

European Institute of Innovation and Technology (EIT) etablerades 2008 med målet att öka innovation och entreprenörskap i hela Europa. Dess uppgift är att "leverera de jobb och hållbara ekonomiska tillväxtmöjligheter som Europa söker genom att hjälpa innovatörer och entreprenörer över hela Europa att förvandla sina idéer till produkter och tjänster på marknaden”. EIT utgör en integrerad del av ramprogrammet Horizon Europe.

Motorn i EITs arbete är KICar - Knowledge and Innovation Communities. KICar ska bl a arbeta med att utveckla innovativa produkter och tjänster, starta nya företag och träna en ny generation entreprenörer. Budgeten för en KIC uppskattas till ca 400 miljoner euro i upp till 15 år, varav EU bidrar med ca 100 miljoner euro och partnerskapet bidrar med resterande finansiering.

Lunds universitet är eller har varit engagerade i olika omfattning i flertalet pågående KICar. Senast gick Lunds universitet in som core member i EIT Food KIC.  Sedan tidigare är Lunds universitet engagerad som affiliated member i EIT ClimateKIC.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att ge kvalificerat ekonomistöd till Lunds universitets verksamhet kopplad till EIT KICar. I arbetsuppgifterna ingår även att ge kvalificerat ekonomistöd till verksamheten inom Avdelning samverkan vilket inkluderar en controller-funktion för externfinansierade projekt.

I arbetet kopplat till KICarna ingår att tillsammans med institutionernas projektekonomer se till så att ekonomisk avrapportering av projekt görs i enlighet med EITs direktiv; sammanställa medfinansieringen (KCA rapportering) för KIC engagemanget; ge stöd till forskargrupper i form av ekonomisk expertis i planering-, ansökning- och rapporteringsfasen; vara delaktig i utvecklingen av rutiner, mallar och processer, samt budget och prognos arbete.

Kopplat till verksamheten inom Avdelning samverkan ingår bl a kvalificerad rådgivning till forskare och administratörer under ansökningsprocesser, kontroll av att både finansiärens och universitetets krav uppfylls, planering och utformning av ansöknings- och utvärderingsprocesser. I detta ingår bland annat att upprätta projektkalkyler, att vara rådgivande i budgetfrågor i samband med ansökningar, kontraktsförhandlingar och under löpande projekt, att ge stöd i samband med återrapportering till finansiär och att vara rådgivande inför revision. Arbetet präglas av täta kontakter med forskare och forskargrupper, områdes- och universitetsledning samt med finansiärer och andra externa aktörer. En viktig uppgift är att medverka i universitetets utvecklingsarbete i frågor som rör forskningsfinansiering. Vi arbetar ffa med projekt som finansieras av nationella och internationella finansiärer såsom Vinnova, Tillväxtverket, Formas, Mistra, samt EUs ramprogram. Du kommer även att delta i arbetet med avdelningens budget- och bokslutsarbete, prognostisering samt olika rapporteringar som görs under året.

Kvalifikationer

Den person vi söker har universitetsutbildning med inriktning på redovisning och/eller controlling och minst fem års yrkeserfarenhet.  Du har erfarenhet av arbete med projektfinansiering i from av budgetering, uppföljning och redovisning av stora projekt som är finansierade av externa forskningsfinansiärer. Erfarenhet av EU-finansierade projekt är meriterande.  Du har god kännedom om de olika forskningsfinansiärernas regelverk för projektredovisning. Du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift.

Det är meriterande om du har kännedom om universitets olika administrativa system, rutiner och regelverk samt erfarenhet från arbete med rådgivning kring forskningsfinansiering till forskare och administratörer.

Du inspireras av att ta dig an nya uppgifter och vidareutveckla arbetssätt. För att lyckas i din roll ser vi det som nödvändigt att du uppskattar ett strukturerat och serviceorienterat arbetssätt, gärna tar dig an analysarbete och är angelägen om att hålla hög kvalitet i arbetet. Du kan skapa engagemang och förståelse för ekonomiska frågor och på så sätt inge förtroende i kontakten med verksamheten. För att lyckas med detta krävs en god pedagogisk förmåga och att kunna förklara ekonomiska frågor så att en icke-ekonom förstår.

Vi söker en erfaren och driven ekonom som har ett flexibelt arbetssätt och som trivs med att arbeta med såväl budgetarbete som redovisning av projekt. Arbetet ställer stora krav på förmåga att självständigt hantera, prioritera, planera och analysera ekonomiarbete gentemot uppsatta deadlines.

Vi kommer att lägga vikt vid personlig lämplighet. Att vara analytisk, strukturerad och noggrann är viktiga egenskaper. Du är självgående och planerar ditt arbete väl. Du är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du har intresse av att arbeta i en internationell miljö med stor mångfald, har god kommunikationsförmåga och god förmåga att samverka med många parter.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1875
Kontakt
  • Lisa Thelin, +46462224937
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-31
Sista ansökningsdag 2021-06-21

Tillbaka till lediga jobb