International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat internationell och genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på att accelerera omställningen till hållbarhet. IIIEE strävar vidare efter att knyta samman forskningsresultat och deras tillämpning med ett livslångt lärande inom företag, myndigheter och organisationer lokalt, nationellt och globalt. Vid IIIEE är verksamheten fokuserad på: styrmedel; affärsmodeller; hållbar konsumtion, och stadsutveckling för en hållbar utveckling. För mer information se: www.iiiee.lu.se

 

Särskild ämnesbeskrivning

Kostnadsminskningar i koldioxidsnål teknik är en viktig drivkraft för övergången till ett koldioxidsnålt samhälle. Medan studier av sådana kostnadsminskningar ofta fokuserar på energitekniken i sig har relativt lite uppmärksamhet ägnats åt kostnaderna för implementeringen av tekniken, så kallade mjuka kostnader. För att bredda och fördjupa vår förståelse för kostnadsdynamiken med koldioxidsnål teknik behöver vi gå utöver forskningen av tekningen i sig och utveckla robust empirisk kunskap relaterad till implementeringsprocesser, lokalt lärande, mjuka kostnader och styrmedel lokal implementering. Postdoktorn ska utföra forskning för att främja förståelsen för implementering, lokal inlärning och mjuka kostnader - detta i två typer av sociotekniska system - energieffektiva byggnader och byggnadsintegrerade solceller i Sverige. I forskningsområdet ingår även att analysera utformning och utvärdering av styrmedel för implementering som främjar implementering av ny energiteknisk.

 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetet kommer att genomföras inom ramen för externt finansierad forskning. Anställningen omfattar forskning av hög kvalitet, publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter och organisering och deltagande i evenemang inom projektets ram.

Forskningen omfattar genomförande av litteraturöversikter, undersökningar och fallstudier baserat på intervjuer, frågeformulär och fokusgruppstudier. Arbetet inkluderar att vara involverad i samarbete med olika intressenter och organisationer.

Arbetsuppgifterna inkluderar också:

 • Kommunikation och uppsökande av forskningsresultat via flera kanaler
 • Undervisning i första, andra och tredje studiecykeln
 • Handledning av examensprojekt och doktorander
 • Samarbete med beslutsfattare och samhället i stort
 • Administration relaterad till de arbetsuppgifter som anges ovan


Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

 

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

Inom forskning:

 • Erfarenhet av forskning relaterad till ämnet
 • Erfarenhet av publicering i erkända forskningstidskrifter
 • Demonstrerade forskningskunskaper i systematiska litteraturgranskningar och insamling av empiriskt material (intervjuer, undersökningar, fokusgrupper och workshops)
 • Visad förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett tvärvetenskaplig, inkluderande och internationell forskargrupp
 • Förmåga att samverka med olika samhällsaktörer
 • Erfarenhet av att arbeta med ”impact”

Inom området undervisning:

 • Erfarenhet av undervisning på plats och på distans
 • Erfarenhet av undervisning i en tvärvetenskaplig miljö
 • Erfarenhet av undervisning i ett internationellt klassrum
 • Erfarenhet av handledning


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1884
Kontakt
 • Lena Neij, +46462220222
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-06-01
Sista ansökningsdag 2021-06-14

Tillbaka till lediga jobb