Lunds universitet, Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Rättssociologi vid Lunds universitet är ett samhällsvetenskapligt ämne som har relationen mellan rätt och samhälle som studieobjekt, så som spänningen mellan statens formella lagstiftning och informell normbildning i exempelvis det civila samhället. Forskning bedrivs inom fält som genus och diskriminering, AI och maskininlärning, barns rättigheter, välfärd, rättskulturer, korruption, migration, ekonomisk säkerhet och brottslighet. Institutionen erbjuder kurser på samtliga nivåer. Institutionen driver även kandidatprogrammet i kriminologi i samarbete med Sociologiska institutionen. Rättssociologiska institutionen vinnlägger sig om att samverka över ämnesgränser och disciplingränser och har också goda kontakter med praktiker och myndigheter.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i rättssociologi generellt på alla nivåer. Undervisningen sker på svenska och på engelska.
Den sökande kommer att undervisa, ha kursansvar, handleda studenter i examensarbete samt att forska inom ämnet. Viss administration förekommer och tid för kompetensutveckling ingår i tjänsten. Andra viktiga uppgifter är att ansöka om större externa forskningsprojekt, samt att vidareutveckla nätverk, nationellt och internationellt.

Den sökande skall ha erfarenhet av undervisning i rättssociologi, samt erfarenhet av att handleda studenter på kandidat- och masternivå i rättssociologi. Den sökande bör också ha särskild kompetens/erfarenhet att undervisa på masternivå i ämnet rättssociologi.

Meriterande för tjänsten är även att den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser med publicering i internationellt framstående tidskrifter och förlag i enlighet med rådande forskningstraditioner

Sökande ska uppvisa dokumenterad förmåga att utveckla det rättssociologiska forskningsfältet och driva forskningsfronten framåt. Den sökande ska ha dokumenterad skicklighet att som huvudsökande erhålla större externa forskningsanslag.

Förmåga att handleda doktorander är meriterande.
Den sökande ska ha dokumenterad skicklighet i att samverka med aktörer utanför akademin, samt i att aktivt arbeta med och driva internationella samarbeten och nätverk.

Behörighet

Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet (http://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning.pdf).

Behörighetskrav är avlagd doktorsexamen i rättssociologi eller motsvarande, dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt dokumenterad samarbetsförmåga. Docentkompetens är ett krav. Den sökande skall vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga produktionen ska vara aktuell, med särskild betoning på vetenskaplig progression under de senaste 5 åren.

För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen. Vid prövningen kommer följande grunder att beaktas.

God nationell och internationell nivå som forskare med särskilt fokus på förmåga att erhålla externa forskningsanslag;

god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder;

förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen;

förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet;

förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet;

mycket god samarbetsförmåga.

Personer som sedan tidigare inte behärskar ett skandinaviskt språk förväntas, inom de två första anställningsåren, tillägna sig kunskaper i svenska på den nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom utbildning och administration. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns.

Ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som kan hämtas på https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen MyNetwork.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1909
Kontakt
  • Anna Melin, frågor ang. rekryteringsprocessen, +46 46 222 4148, anna.melin@sam.lu.se
  • Isabel Schoultz, frågor ang.tjänsten, +46 46 222 8811, isabel.schoultz@soclaw.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-07-09
Sista ansökningsdag 2021-09-19

Tillbaka till lediga jobb