Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Lunds universitet ledigkungör en anställning som vikarierande universitetslektor i ekonomisk historia. Anställningen varar fem månader med start i september 2021 med placering vid Ekonomisk-historiska institutionen, Ekonomihögskolan. Anställningen är på 80 procent av heltid.

Ämnesområde och arbetsuppgifter

Ämnesområdet är ekonomisk historia.

Arbetsuppgifterna omfattar både undervisning och forskning. Administrativa uppgifter kan också ingå. Undervisningen sker på grundnivå och avancerad nivå. Undervisningen består främst av utvecklingsstudier, Asiens ekonomiska historia och jordbruksekonomi. Undervisningsspråk är engelska och svenska.

Behörighet 

För behörighet krävs avlagd doktorsexamen i ekonomisk historia samt visad pedagogisk skicklighet. Därutöver krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt. För behörighet krävs också forskningsexpertis inom utvecklingsekonomi och jordbruksekonomi.

Bedömningsgrunder

Ekonomihögskolan eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning i alla anställningar. Vid bedömningen av de sökande kommer därför lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Även administrativ förmåga vägs in vid bedömningen.

I den samlade bedömningen av vetenskaplig skicklighet är publicering i tidskrifter eller på bokförlag
med internationellt peer review-system starkt meriterande, liksom erfarenhet av internationellt samarbete och deltagande i forskningsnätverk. Publikationer inom utvecklingsekonomi är meriterande. Vidare beaktas graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning.

I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår högskolepedagogisk utbildning,
pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av undervisning inom utvecklingsstudier, Asiens ekonomiska historia och jordbruksekonomi är en merit. Eftersom delar av undervisningen kan komma att ske på både svenska och engelska är förmåga att undervisa på svenska och engelska ett krav.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka utbildning och forskning inom institutionen.

För ytterligare information om bedömningsgrunder se Allmän kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Ekonomihögskolan http://www.ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  1. Följebrev
  2. CV och publikationslista
  3. Beskrivning av meriter inom undervisning och forskning, maximalt tre sidor
  4. Ett utvalt papper (working paper eller publikation, som länk eller PDF)
  5. Examensbevis, etc.

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två personer som kan ge referenser,men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i ansökningens.

Övrigt

Lund universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2022-01-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1954
Kontakt
  • Tobias Axelsson, tobias.axelsson@ekh.lu.se, +46462224631
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-06-03
Sista ansökningsdag 2021-06-17

Tillbaka till lediga jobb