Lunds universitet, Humaniora och teologi,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetslektor i engelska för ett vikariat med omfattningen 100%. Tillträde 2021-07-15 eller enligt överenskommelse. Anställningen omfattar perioden 2021-07-15 -- 2022-01-15.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har
- avlagt doktorsexamen samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning/kompetensutveckling (20%) och övrig tid (10 %).

Den som söker denna anställning kan normalt förväntas ha doktorerat i engelska, men sökande med doktorsexamen i närliggande ämnen, goda kunskaper och färdigheter i engelska och erfarenhet av att undervisa på engelska är också välkomna att söka.

Undervisning på följande kurser/delkurser/moment ingår:

ENGA04 Akademiskt skrivande (68 klocktimmar)
ENGD01 Engelska i samhället (71 klocktimmar)
ÄEND01 Grammatik ( 144 klocktimmar)
ÄEND01 Ämnesdidaktik (SLA) (87 klocktimmar)
ÄEND14 Examensarbeten. Handledning och examination (70 klocktimmar)
ÄEND14 Undervisning, uppsatskurs (24 klocktimmar)
Populärvetenskapligt skrivande (M-fak) (71 klocktimmar)
Översättning till svenska (35 klocktimmar)

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt god nationell och internationell nivå som forskare, god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

Meriterande för anställningen är avlagd examen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämne, samt tidigare undervisning på kurser och moment med samma eller liknande innehåll. Särskilt meriterande är avlagd doktorsexamen i engelska med språkvetenskaplig inriktning eller närliggande ämne, samt tidigare undervisning på kurser i engelska för särskilda ändamål (English for Specific Purposes). Meriterande är erfarenhet av kursledning. Vi värdesätter god samarbetsförmåga. Den semester som genereras tas ut inom anställningen. Vid kvarstående restriktioner pga coronavirus kan undervisning ske på distans via Canvas och Zoom.

Synnerligen goda kunskaper i svenska är ett krav då undervisning på översättarutbildningen ingår i tjänsten.

Ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges. Upplysningar om tjänsten ges av sektionsföreståndare Fabian Beijer, fabian.beijer@englund.lu.se. Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Fabian Beijer och studierektor Lene Nordrum.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2022-01-15
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-07-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1984
Kontakt
  • Fabian Beijer, sektionsansvarig, fabian.beijer@englund.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-06-04
Sista ansökningsdag 2021-06-17

Tillbaka till lediga jobb