Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Ämnesbeskrivning

Det är allmänt känt att uppkomsten och den efterföljande expansionen av kiselbiomineralisering, det vill säga utfällningen av oorganiskt kisel i levande celler genom biologiska processer, under förhistorisk tid hade en stor inverkan på konkurrensen om löst kisel (DSi) bland plankton i havet. Detta resulterade i förändringar i den globala biogeokemiska omsättningen av kiseldioxid, kol och andra näringsämnen som reglerar havets produktivitet och i slutändan klimatet. Idag återspeglar en låg DSi-halt ett effektivt kiselupptag av pelagiska kiselinbindande organismer, framför allt kiselalger. Det är däremot inte känt hur varierande DSi-halter på grund av biologiskt upptag har förändrats under den senaste miljarden år på jorden. Dessutom har tillförseln av DSi, särskilt från vittring och tektoniska processer, varierat över tid. Det huvudsakliga målet med hela det här projektet är att undersöka samspelet mellan kiselinbindande organismer och miljön och hur detta samspel har utvecklats genom jordens historia.

Arbetsuppgifter

 • Separera och rengöra kiselalger, radiolarier och svampspikler från sedimentmaterial
 • Förbereda och mäta stabila kiselisotoper för att bestämma förändringar i biologiskt inbundet kisel i fossilt material
 • Förbereda och mäta geokemiska och geologiska proxies för att bestämma kiselursprung och kiselomsättning
 • Delta i havsborrningsexpedition (IODP) för att få tillgång till material för att kunna rekonstruera tidigare Si-omsättning
 • Administration relaterad till arbetsuppgifterna ovan

Kvalifikationer

Den sökande ska ha:

 • Avlagt doktorsexamen i geovetenskapligt ämne
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Praktisk erfarenhet av att kemiskt rengöra kiselhaltiga mikrofossiler
 • Praktisk erfarenhet om stabil isotopgeokemi
 • Praktisk erfarenhet av relevanta analysmetoder (quadrpole ICP-MS, multi-collector ICP-MS, elektronmikroskop (SEM) och jonbyteskromotografi)
 • Expertis kring den biogeokemiska omsättningen av Si och C under tidiga cenozoikum
 • Erfarenhet av att arbeta med prover från internationella marina sedimentarkiv (IODP)
 • Kunskap om att koppla variationen av inbindning av kisel i kiselhaltiga organismer till den biogeokemiska omsättningen av kisel i miljön

Meriterande för anställningen

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning i forskargruppen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Tidsbegränsad anställning (allmän tidsbegränsad anställning) från 2021-10-01 till 2023-09-30.

Tjänsten är på heltid (100 %).

Kontaktperson är Daniel Conley (daniel.conley@geol.lu.se).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla och läggas samman till ett pdf-dokument som innehåller:

 • CV inklusive publikationslista
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete innefattande kunskap och erfarenhet relaterade till kravspecifikationen för anställningen (max två sidor)
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2030
Kontakt
 • Daniel Conley, Professor , +46462220449, daniel.conley@geol.lu.se
 • My Geborek, Personalsamordnare, +46462224853, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-06-03
Sista ansökningsdag 2021-06-17

Tillbaka till lediga jobb