Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Industriell elektroteknik och automation

Doktoranden ska vara anställd vid avdelningen för industriell elektroteknik och automation (IEA). Forskningen vid IEA har temaområdena elkraftsystem, elektriska drivsystem och vattensystem. All forskning syftar till ett hållbart samhälle i linje med EUs klimatmål och FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling. Konkret tillämpas vetenskapliga metoder för modellering, analys och reglering på system av industriellt relevant komplexitet och validering baseras på laboratoriearbete och fältmätningar.

Industriell elektroteknik är inriktat på teknik och system för elektrisk och elektromekanisk energiomvandling. Ämnet är av naturen tvärvetenskapligt med starka inslag av elektromagnetism, kraftelektronik och elektronik, materialteknik, elmaskinkonstruktion, reglerteknik, liksom realtidssystem, industriell automation och elektrisk mätteknik.

Ämnet kopplar till industriell automation där forskningsproblem på en mer övergripande systemnivå ingår. Forskningen inom industriell elektroteknik är ofta inspirerad av industriella problem.

Projekt

Forskarutbildningsämnet är industriell elektroteknik.

Projektet utförs i samarbete med Volvo Cars och Chalmers Tekniska Universitet. AB Volvo såväl som en elmaskinleverantör, en elektromagnetiskstål tillverkare och experter från bearbetningsindustrin är involverade.

Det är välkänt att olika metoder för att forma elektromagnetiska stål medför en försämrad effekt på materialets magnetiska egenskaper. Vidare kan stapling och montering av statorkärnan leda till oönskade effekter av minskad verkningsgrad. Den snabba expansionen av industriproduktion för elektromobilitet kräver ökad trovärdighet för kvalitetsbedömningen av statorkärnor och förutsägbarheten baserat på elektromagnetiska beräkningar. Detta kräver metoder för att bestämma magnetisk induktion samt förutsäga specifika förluster.

Huvudmålet med projektet, tillverkningseffekter i elektriska maskiner, är att inte bara undersöka effekterna av materialnedbrytning, särskilt ferromagnetiska lamineringar, vid tillverkning av elmaskiner för framdrivning av fordon, utan också att analysera hur denna försämring beror på olika produktionsval och processer. Både analys av utvalda elektriska plåtdelar och dedikerade experiment samt analys av hela statorstaplar och möjliga fulla elektriska maskiner kommer att utgöra en del av arbetet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Forskningen innehåller följande deluppgifter:

 • Förmåga att arbeta i en utmanande laboratoriemiljö, att föreslå och utveckla testsystem som är lämpliga för att analysera och utvärdera effekten av produktionen av en mjuk magnetisk kärna.
 • Förmågan att föreslå och utveckla lämpliga sammansättningar och utvärderingsmodeller samt andra analysmetoder kommer att utgöra en viktig del av arbetet.
 • Interaktion med forskare i angränsande forskningsprojekt. Arbetet utförs i en grupp med flera doktorander och seniorforskare inom samma eller relaterat område.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för industriell elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av att arbeta i en labbmiljö
 • Erfarenhet av numerisk fältmodellering (FEM)
 • Erfarenhet av användandet labinstrument  typ NI-cRio och LabView programmering
 • Goda kunskaper i svenska
 • Demonstrerad erfarenhet av modellering av komplexa system i t.ex. Matlab, Python eller liknande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor för anställning

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §.

Instruktioner för ansökan

Du söker anställningen via länken längst ner i annonsen. Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, tidigare forskning, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2098
Kontakt
 • Professor Mats Alaküla, +4670558 92 84, mats.alakula@iea.lth.se
 • Avo Reinap, universitetslektor, +46462223105, avo.reinap@iea.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-06-09
Sista ansökningsdag 2021-07-01

Tillbaka till lediga jobb