Lunds universitet, Humaniora och teologi,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.

Kravprofil univ.lektor

Vikariat under perioden 2021-10-11 -- 2022-06-05

Omfattning: 20%

Placering: Avdelningen för mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen

Arbetsbeskrivning och uppgifter
På kandidatprogrammet innebär tjänsten handledning, undervisning och examination på programmets tredje termin delkursen MRSG32:3 som är en uppsatskurs.

På masterprogrammet innebär tjänsten kursansvar, undervisning och examination på temakursen ”Visual Practices and Human Rights” på termin 2 samt handledning av studenternas praktiker/fältarbeten (termin 3) och deras korresponderande masterexamensarbeten (termin 4). Undervisningen på masterprogrammet sker på engelska.

Kravprofil och kvalifikationer
Den vi söker har sin meritering i ämnet mänskliga rättigheter och har dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning inom universitetsämnet mänskliga rättigheter.

Avdelningen har ett kollegialt arbetssätt och ser lärargruppen som ett arbetslag som tillsammans ansvarar för utbildningens kvalitet och för pedagogisk utveckling av ämnets utbildningar.

God samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt på arbetsplatsen.


Du som söker har avlagt doktorsexamen i mänskliga rättigheter eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, har visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Särskilt meriterande är tidigare undervisning och kunskaper inom de tematiker och fält som kurserna ovan omfattar: Visuella praktiker och mediala representationer i relation till mänskliga rättigheter, med särskild fokus på kolonialism, rasism och genus.

Tidigare erfarenhet av handledning av masterexamensarbeten i universitetsämnet mänskliga rättigheter är också meriterande.


Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Lunds universitet eftersträvar jämställdhet, likabehandling och mångfald inom organisationen. Vi välkomnar alla behöriga sökande och arbetar aktivt mot diskriminering.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-10-11
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2115
Kontakt
  • Henrik Rosengren, prefekt , https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda
  • Lina Sturfelt, studierektor, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-06-09
Sista ansökningsdag 2021-06-25

Tillbaka till lediga jobb