Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.

Ämnet mänskliga rättigheter är flervetenskapligt och anlägger historiska, filosofiska, etiska, rättsliga och politiska perspektiv på mänskliga rättigheter. I ämnet finns ett kandidatprogram med undervisning på svenska och ett nystartat tvåårigt masterprogram med undervisning på engelska. Söktrycket till utbildningarna är mycket högt. Här finns också Sveriges enda flervetenskapliga forskarutbildning i mänskliga rättigheter. Forskningen är inriktad på mänskliga rättigheter som ett komplext samhällsfenomen. Fokus ligger bland annat på barn och ungdomar; minneskulturer; konflikt, våld och ansvarsutkrävande; rättighetsaktörer; politisk filosofi och filosofihistoria samt de mänskliga rättigheternas historieskrivning i modern tid.

Kravprofil univ.lektor i mänskliga rättigheter med inriktning mot historia

Vikariat under perioden 2021-10-11 -- 2021-12-12

Omfattning: 60%

Placering: Avdelningen för mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen


Arbetsbeskrivning och uppgifter
Första terminen på programmet syftar till att ge en flervetenskaplig översikt över och introduktion till mänskliga rättigheter.

Tjänsten innebär kursansvar, undervisning och examination för delkursen MRSG11dk2 som har inriktning mot global historia. De mänskliga rättigheternas skiftande betydelser över tid diskuteras med fokus på stat och nation, medborgarskap, exkludering, kolonialism, världskrigen samt framväxten av internationella samarbetsorgan och sociala globala rörelser. Centralt är att belysa det historiska perspektivets betydelse för att förstå rättighetsfrågor i vår tid.

Kravprofil och kvalifikationer
Den vi söker har sin meritering i mänskliga rättigheter och/eller historia och har dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning inom universitetsämnet mänskliga rättigheter.

Avdelningen har ett kollegialt arbetssätt och ser lärargruppen som ett arbetslag som tillsammans ansvarar för utbildningens kvalitet och för pedagogisk utveckling av ämnets utbildningar. God samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt på arbetsplatsen.


Du som söker har avlagt doktorsexamen i mänskliga rättigheter eller historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, har visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Särskilt meriterande är tidigare undervisning inom de tematiker och fält som delkursen ovan omfattar, särskilt sociala rörelser i det globala syd.


Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Lunds universitet eftersträvar jämställdhet, likabehandling och mångfald inom organisationen. Vi välkomnar alla behöriga sökande och arbetar aktivt mot diskriminering.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning kortare än 3 månader
Anställningen avslutas 2021-12-12
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-10-11
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 60
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2117
Kontakt
  • Henrik Rosengren, prefekt , https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda
  • Lina Sturfelt, studierektor, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-06-09
Sista ansökningsdag 2021-06-25

Tillbaka till lediga jobb