Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Forskningen vid avdelningen för synkrotronljusfysik (http://www.sljus.lu.se) handlar om experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material, till exempel på ytor och gränssnitt eller fria molekyler och kluster. Avdelningen är tvärvetenskaplig forskningsmiljö, var vi använder och utvecklar ett brett spektrum av synkrotronbaserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi/avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. 

Under de senaste åren har tidsupplöst studier varit i fokus för många forskargrupper för att undersöka grundläggande processer i små kvantsystem, laddningsdynamik i halvledare och katalytiska reaktioner på ytan. En del av forskningen är utvecklats i samband med Lund Attosecond Science Center (LASC, http://www.atomic.physics.lu.se/lasc), ett världsledande forskningscenter inom attosekundsvetenskap. LASC är idag Sveriges största forskningsmiljö för studier av ultrasnabb dynamik hos materia, och tillhör Lunds Lasercentrum (LLC).

Särskild ämnesbeskrivning
Syftet med projektet är att undersöka den ultrasnabba dynamiken hos processer i små kvantsystem, som atomer, molekyler eller kluster, med hjälp avancerade spektrososcopi teknik (elektron- och jonspektrometrar). Ett särskilt fokus ligger på att studera kvanttillståndet av attosekundvågpaket, som genereras genom absorption av attosekundlaserpulser. Specifika ämnen för projektet inkluderar:

 1. Studier av ultrasnabb dynamik med attosekundpulser i atomer eller mer komplexa kvantsystem,
 2. Utveckling av metoder för att nå högsta upplösningen i spektroskopi, t.ex. med hjälp av molekylär eller kluster supersoniska strålar.

Experimentell kampanj kommer att genomföras med attosekund ljuskällor vid LASC. Dessutom kan experimenten genomföras i vårt laboratorium vid fysiska institutionen för att utveckla och testa nya supersoniska strålar före experimentell kampanj.

Postdoktortjänsten tillhör projektet ”Kronoskopi av elektronvågpaket för studier av sammanflätade kvanttillstånd och tidsordningen i kvantprocesser”, som är ett samarbete mellan Lund, Göteborg och Stockholm universiteten. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med flera andra forskare vid fysiska institutionen.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser. Deltagande i forskarskolor (t.ex. inom ultrasnabb vetenskap) är möjligt.

Arbetet kommer att innefatta:

 • Operation och utveckling av ett molekylär eller kluster supersoniska strålar
 • Generering av attosekundpulser genom övertonsgenerering i en gas
 • Generering och karaterisering av attosekundvågpaket med hjälp av fotojonisation.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av molekylär eller kluster supersoniska strålar

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av fotoelektronspektroskopi eller massspektroskopi
 • Erfarenhet i övertonsgenerering eller attosekundfysik
 • Erfarenhet med femtosekundlaser

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2124
Kontakt
 • Mathieu Gisselbrecht, lektor, +46 46 222 82 75
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-08-06
Sista ansökningsdag 2021-09-30

Tillbaka till lediga jobb