Lunds universitet, Universitetets särskilda verksamheter, LUCSUS

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

LUCSUS

LUCSUS, Lunds universitetscentrum för hållbarhetsstudier (https://www.lucsus.lu.se/) består av ett 40-tal anställda (fakulteter, postdoktorander och doktorander) som studerar ett brett spektrum av hållbarhetsfrågor från global miljöstyrning till klimaträttvisa och hållbara livsuppehållande omvandlingar. LUCSUS driver också ett internationellt masterprogram i hållbarhetsvetenskap (Lumes, http://www.lumes.lu.se/), med ca 50 studenter varje år från fler än 20 länder.

Ämnesområde

Hållbarhetsvetenskap

Hållbarhetsvetenskap är ett framväxande forskningsområde som studerar samspelet mellan naturliga och sociala system, och hur dessa samspel påverkar de många utmaningarna med att uppnå en mer hållbar och rättvis framtid för hela mänskligheten. Forskning och utbildning inom hållbarhetsvetenskap spänner över globala, regionala och lokala frågor, händelser, processer och relationer. Kärnpunkterna är de två stora gränssnitten mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap och mellan vetenskaplig kunskap och samhällets användning av denna kunskap för att främja en hållbar utveckling. Hållbarhetsforskning är tvärvetenskaplig, problemdriven och lösningsorienterad och bygger på begrepp och insikter från olika akademiska discipliner för att förstå och förklara komplexa fenomen och hitta lösningar på dessa. Hållbarhetsvetenskap strävar efter att gå längre än traditionella akademiska discipliner och strävar efter att skapa ett tvärvetenskapligt förhållningssätt genom att sammanföra stipendier och praktik, genom att dra nytta av en bred kombination av discipliner och samarbeta med externa partners genom att skapa kunskap tillsammans. Hållbarhetsforskningen använder och vidareutvecklar ett brett spektrum av vetenskapliga metoder och både kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt.

 

Specifik ämnesbeskrivning

Hållbarhetens samhällsvetenskapliga aspekter

 

Befattningsbeskrivning

Anställningen som biträdande universitetslektor är en karriärutvecklande befattning som syftar till att innehavaren ska utveckla självständighet som forskare och pedagog. Befattningen är en fast anställning, bestående av 40 % undervisning och 60 % forskning. Uppdelningen kan variera över tid beroende på extern forskningsfinansiering och undervisningsmöjligheter. Utöver att bedriva högkvalitativ forskning och scholarship of teaching and learning i hållbarhetsvetenskap förväntas den godkända kandidaten engagera sig i utformning, utveckling och administration av utbildningsprogram och kurser och ta på sig andra ledande/administrativa uppgifter. Undervisningen kan omfatta föreläsningar, seminarier och handledning av masteruppsatser. Befattningen kräver viss utbildning i undervisning och inlärning inom högre utbildning och ska omfatta möjlighet till vidareutbildning.

 

Behörighet och inträdeskrav

Doktorsexamen eller motsvarande i hållbarhetsvetenskap eller ett angränsande akademiskt område. Den som har doktorerat eller uppnått motsvarande forskningskompetens inom fem år innan sista ansökningsdag ska prioriteras. Personer som erhållit doktorsexamen eller motsvarande kvalifikationer innan den tidpunkten kan komma i fråga om det finns särskilda skäl, såsom sjukskrivning, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska också kunna uppvisa dokumenterad undervisningskompetens genom en undervisningsportfolio som innefattar dennes förhållningssätt till scholarship of teaching and learning. Sökanden måste kunna undervisa och publicera på engelska. Svenska språkkunskaper krävs inte för att ansöka, men den godkända kandidaten förväntas lära sig svenska vid behov. Språkkurser erbjuds genom Lunds universitet och stöds av LUCSUS. 

Vikt kommer att läggas vid a) vetenskaplig forskning av hög kvalitet, inklusive forskningspublikationer i internationella tidskrifter, b) undervisningserfarenhet och pedagogiska färdigheter, c) förmåga att bedriva forskning både självständigt och i samarbete med andra forskare, både nationellt och internationellt, d) förmåga att bidra till de övergripande målen för LUCSUS forskningsprofil  (https://www.lucsus.lu.se/research/research-framework), e) praktisk erfarenhet inom området.

 

Kvalifikationer och meriter

Sökanden ska ha en tvärvetenskaplig profil med en meritlista av att ha arbetat inom miljö-, ekologiska eller klimatrelaterade områden med hjälp av perspektiv som omfattar en mängd olika teoretiska ingångspunkter såsom miljösociologi, politisk ekologi och STS (Science, Technology and Society). Tyngdpunkten kommer att läggas på pedagogisk erfarenhet och färdigheter, inklusive erfarenhet av undervisningsteoretiska bidrag och nya synsätt på hållbarhetsvetenskap (kan inkludera feministiska, dekoloniala synsätt eller utveckling av emotionella och relationsmässiga förmågor) samt kvalitativa och blandade metoder.

Utöver undervisning ska den sökande ha erfarenhet av kursutformning, programutveckling samt av att handleda avhandlingar. Det är också meriterande att ha utvecklat, tagit emot, lett och samordnat forskningsanslag.

Ytterligare krav

 • Erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga och internationella projekt.
 • Förmåga att kommunicera forskningsresultat utanför akademin.
 • Kapacitet att upprätta nationella och internationella kontakter.

Befordran

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en tjänst på obestämd tid som universitetslektor om han/hon är kvalificerad för tjänsten och bedöms vara lämplig i en bedömning av ansökan i enlighet med de behörighets- och bedömningskriterier som fastställts av fakulteten för befordran till universitetslektor och som anges i platsannonsen/personspecifikationen. En biträdande universitetslektor får endast ansöka om befordran en gång. Ansökan ska lämnas in till den samhällsvetenskapliga fakulteten inom tre och ett halvt år från det att kandidaten påbörjat sin anställning.

Bedömningskriterierna för befordran är följande:

 • Vetenskapliga färdigheter och framsteg. Detta innefattar en dokumenterad forskningsproduktion av hög kvalitet, främst genom internationella publikationer.
 • En god nationell och internationell ställning som hållbarhetsforskare.
 • Pedagogiska färdigheter. Särskilt fokus på dokumenterad förmåga att undervisa och handleda på masternivå, inklusive en beskrivning av den pedagogiska kompetensens kvalitet och spännvidd som den sökande har utvecklat över tid. Utveckling av akademiskt ledarskap, t.ex. förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visa engagemang i och ansvar för institutionsuppgifter.
 • Dokumenterad förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka finansiering.
 • God förmåga att samarbeta och kommunicera forskning med samhällsaktörer.
 • Grundläggande svenska och utmärkta engelska språkkunskaper som gör att du kan utföra dagliga arbetsuppgifter relaterade till forskning, utbildning och administration.
 • Pedagogiska kurser som krävs för att kvalificera sig för tjänsten som lektor. Vid granskningen av befordran av lektor kommer lika stor vikt att läggas vid pedagogiska och vetenskapliga färdigheter.
 • Andra personliga egenskaper av betydelse för att utföra uppgifterna i tjänsten väl.

Ansökningsprocess

Ansökan ska vara i PDF-format som ett enda kombinerat dokument och innehålla:

 • Sökandens namn och kontaktuppgifter
 • Curriculum Vitae
 • Lista över publikationer
 • Kontaktuppgifter till tre referenser
 • En kort redogörelse om visat ledarskap, t.ex. att ha tagit på sig ledande positioner eller aktivt utvecklat ledarskapsfärdigheter. (ca ½ sida)
 • En forskningsplan över den forskning som den sökande avser att bedriva inom ramen för befattningen och hur denna forskningsprofil kan inkluderas i LUCSUS forskningsprofil (https://www.lucsus.lu.se/research/research-framework) (ca 2 sidor)
 • En pedagogisk portfolio med dokumentation av pedagogiskt förhållningssätt, idéer, prestationer och hur den sökande avser att utveckla pedagogiska färdigheter, metoder och områden. Kan även inkludera exempel på kursmaterial och undervisningsutvärderingar eller annan dokumentation i undervisningsrelaterad verksamhet (ca 2 sidor)

Ansökan ska skrivas i Times New Roman, 12pt, 1,5 radavstånd, 2,5 cm marginaler. Framsidan ska innehålla sökandens namn och kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter till tre referenser.

Lunds universitet fastställer individuella löner, vänligen inkludera löneanspråk i ansökan. 

För information om aktuell forskning och utbildning vid LUCSUS, besök www.lucsus.lu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2155
Kontakt
 • Emily Boyd, 046-2220369
 • Cecilia Kardum Smith, +46462220420
 • Anders Kirchner, +46462227206
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2021-12-16
Sista ansökningsdag 2022-01-31

Tillbaka till lediga jobb