Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Nationalekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Vid Nationalekonomiska institutionen arbetar cirka 100 forskare, lärare, doktorander och övrig personal. Vi bedriver forskning inom flera områden: mikroekonomi, makroekonomi, finans, ekonometri, arbetsmarknads-, hälso-, offentlig, internationell och utvecklingsekonomi. Mer information hittar du på institutionens hemsida: https://nek.lu.se/forskning/fomr.

Ämnesområde

Tillämpad mikroekonomi med fokus household finance.

Arbetsuppgifter

Lunds universitet ledigkungör en tillsvidareanställning på 20 procent som professor i nationalekonomi med inriktning household finance vid Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan.

Arbetsuppgifterna består i att aktivt leda och utveckla verksamheten inom forskningsområdet household finance samt att bidra till en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö generellt genom forskning, undervisning, handledning, samarbete med kollegor och samverkan med det omgivande samhället. Centralt för den aktuella anställningen är att utveckla internationella samarbeten, lyfta fram och ge stöd till yngre kollegor samt initiera och bidra till ansökningar om forskningsanslag. I det pedagogiska uppdraget ingår att verka för att utveckla kurser, framförallt på doktorandnivå, inom household finance för att attrahera studenter från hela världen.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (Högskoleförordningen 4 kap. 3 §).

För professor vid Ekonomihögskolan gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning krävs därutöver genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt.

För att vara kvalificerad för tjänsten måste den sökande ha erhållit en doktorsexamen i nationalekonomi. Dessutom är forsknings- och undervisningserfarenhet inom tillämpad mikroekonomi med inriktning på household finance ett krav.

Institutionen är starkt engagerad i ökad internationalisering och inhämtning av erfarenheter utanför institutionen och ser därför möjligheten att kombinera denna tillsättning med en anställning utanför Sverige som särskilt meriterande.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla (Högskoleförordningen 4 kap. 3 §).

Vid Lunds universitet gäller följande bedömningsgrunder vid anställning av professor:

  • mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
  • mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
  • god förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
  • god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
  • god förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Ekonomihögskolan eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning i alla anställningar.

I den samlade bedömningen av de pedagogiska kvalifikationerna ingår högskolepedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet och skicklighet.

I den samlade bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid publikationer och publikationsmöjligheten i högkvalitativa tidskrifter med hög relevans för nationalekonomi. Centralt i bedömningen är att den sökande matchar institutionens vetenskapliga bedömningskriterier om en forskningsskicklighet som betydligt överstiger de villkor som sätts för en lektor genom ett minimum om 4 A* eller 6 A publikationer enligt institutionens tidskriftslista (https://nek.lu.se/en/journals).

Även förmågan att erhålla externa forskningsbidrag ingår som en bedömningsgrund för den vetenskapliga skickligheten.

För ytterligare information om bedömningsgrunder, se dokumentet "General requirements profile and assessment criteria for appointments as professor, visiting professor and adjunct professor at Lund University School of Economics and Management": https://www.ehl.lu.se/media/ehl/recruitment/general-requirements-professor-visiting-professor-and-adjunct-professor-at-lusem.pdf.

Ansökan

Ansök genom att klicka på ”Sök jobbet”-knappen i annonsen.

Ansökan ska skrivas på engelska.

Ekonomihögskolan använder ett särskilt kvalifikationsportföljsystem för att dokumentera och presentera meriter. Vänligen skapa din ansökan enligt dispositionen i dokumentet ”Instructions to applicants for employment as professors or senior lecturer at LUSEM”, https://www.ehl.lu.se/media/ehl/recruitment/instructions-to-applicants-for-emlpoyment-as-professor-and-senior-lecturer-at-LUSEM.pdf.

För ytterligare information, se http://www.lusem.lu.se/about/work-at-lusem/apply-for-an-academic-position. Där finns även en mall för själva ansökan.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2465
Kontakt
  • Joakim Gullstrand, prefekt, 046-222 93 97
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-09-02
Sista ansökningsdag 2021-09-30

Tillbaka till lediga jobb