Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Vi välkomnar nu sökanden till forskarskolan från olika ämnesbakgrunder som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030. Forskarskolan Agenda 2030 ger dig en unik möjlighet att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på globala utmaningar, bidra till aktuell forskning och samtidigt fördjupa dina ämneskunskaper.

Forskarskolan har doktorander anslutna till universitetets alla fakulteter. Du kommer att tillhöra en ämnesspecifik forskarutbildning och samtidigt delta i två av de universitetsgemensamma tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser, som har utvecklats med utgångspunkt i de utmaningar som definieras i de globala målen. Kurserna ger dig stora möjligheter att utveckla nya former av ämnesöverskridande samarbeten och förändringsarbete. Utöver forskarutbildningskurserna kommer du att delta i andra aktiviteter som kopplas till forskarskolan för att aktivt bidra till den globala hållbarhetsagendan och till att förflytta forskningsfronten kring frågor som rör Agenda 2030, exempelvis genom seminarier, konferenser, studieresor och samarbeten med olika samhällsaktörer.

Ansökningsprocesserna och grundläggande behörighetskrav för respektive doktorandtjänst kan se olika ut beroende på vilken fakultet och institution som är ansvarig för anställningen. Gemensamt för alla sökande är att ditt forskningsprojekt ska ha en tydlig koppling till Agenda 2030. Alla projektidéer välkomnas, men Agenda 2030:s holistiska ansats bör vara en utgångspunkt snarare än fokus på enskilda hållbarhetsmål.

Mer information om Forskarskolan Agenda 2030 finns här:
https://www.sustainability.lu.se/education/agenda-2030-graduate-school

Samhällsvetenskapliga fakulteten utlyser två doktorandtjänster med inriktning social resiliens

Samhällsvetenskapliga fakulteten är en av landets ledande miljöer för samhälls- och beteendevetenskaplig forskning och utbildning.

Samhällsvetenskapliga fakulteten har följande forskarutbildningsämnen; Genusvetenskap, Humanekologi, Hållbarhetsvetenskap, Kulturgeografi eller ekonomisk geografi, Medie- och kommunikationsvetenskap (Strategisk kommunikation inkluderat), Psykologi, Rättssociologi, Socialantropologi, Socialt arbete, Sociologi, Statsvetenskap och Tjänstevetenskap.

Samhällsvetenskapliga fakulteten utlyser två doktorandtjänster inom Forskarskolan Agenda 2030 med inriktning social resiliens. Social resiliens kan beskrivas som förmågan hos grupper eller samhällen att stå emot och återhämta sig från yttre påfrestningar, såsom miljöförändringar eller sociala, ekonomiska eller politiska förändringar.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i respektive ämne, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Särskilt behörighetskrav kulturgeografi
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska 6/B från svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.

Särskilt behörighetskrav sociologi och social antropologi
Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i socialantropologi och sociologi har den som avlagt examen på avancerad nivå i socialantropologi respektive sociologi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Examen ska innehålla självständiga arbeten omfattande minst 30 högskolepoäng eller motsvarande, varav hälften på avancerad nivå

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan
Ansökan måste innehålla följande:

  1. Explicit önskemål om vilket ämne och varför sökande vill bli antagen till specifikt ämne (Genusvetenskap, Humanekologi, Hållbarhetsvetenskap, Kulturgeografi eller ekonomisk geografi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Psykologi, Rättssociologi, Socialantropologi, Socialt arbete, Sociologi, Statsvetenskap och Tjänstevetenskap)
  2. CV
  3. Examensbevis och betyg
  4. Introduktionsbrev (500-750 ord). Beskriv kortfattat varför du är intresserad av forskarutbildning vid forskarskolan Agenda 2030. Utifrån din ämnesbakgrund, beskriv hur du genom forskarskolan kan bidra till nytänkande och gränsöverskridande forskning som kopplar till social resiliens och Agenda 2030?
  5. Forskningsplan (max 2000 ord). Beskriv kortfattat vad ditt planerade forskningsprojekt kommer att handla om (forskningsproblem, frågeställningar/hypoteser, forskningsdesign, teori/litteratur, metod etc.)
  6. Kontaktuppgifter till två (2) akademiska referenser

Ansökningar som inte innehåller alla efterfrågade dokument kommer inte beaktas.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2617
Kontakt
  • Andréa Björk, HR chef, kontakt via epost andrea.bjork@sam.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-08-30
Sista ansökningsdag 2021-09-30

Tillbaka till lediga jobb