Lunds universitet, Institutionen för translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Forskarskolan

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer.

Vi välkomnar nu sökanden till forskarskolan från olika ämnesbakgrunder som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030. Forskarskolan Agenda 2030 ger dig en unik möjlighet att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på globala utmaningar, bidra till aktuell forskning och samtidigt fördjupa dina ämneskunskaper.

Forskarskolan har doktorander anslutna till universitetets alla fakulteter. Du kommer att tillhöra en ämnesspecifik forskarutbildning och samtidigt delta i två av de universitetsgemensamma
tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser, som har utvecklats med utgångspunkt i de utmaningar som definieras i de globala målen. Kurserna ger dig stora möjligheter att utveckla nya former av ämnesöverskridande samarbeten och förändringsarbete. Utöver forskarutbildningskurserna kommer du att delta i andra aktiviteter som kopplas till forskarskolan för att aktivt bidra till den globala hållbarhetsagendan och till att förflytta forskningsfronten kring frågor som rör Agenda 2030, exempelvis genom seminarier, konferenser, studieresor och samarbeten med olika samhällsaktörer. Du kan läsa mer om forskarskolan här.

Forskargruppen

Doktoranden kommer att tillhöra forskargruppen Klinisk infektionsmedicin. Inom denna forskargrupp bedrivs forskning om infektionssjukdomar med stor betydelse för global hälsa, i första hand hiv och tuberkulos. Forskargruppen har etablerat samarbete med flera andra medicinska specialiteter, särskilt medicinsk mikrobiologi. Forskningsaktiviteterna bedrivs till stor del vid en forskningsenhet i Etiopien (Adama LU Research Site; knuten till LU samt till ett statligt etiopiskt forskningsinstitut). Gruppen leds av professor Per Björkman, och innehåller 5-6 doktorander samt flera disputerade forskare. Verksamheten är baserad vid institutionen för translationell medicin i Malmö. De laborativa delarna av verksamheten bedrivs vid laboratorier på BMC, Lund, som förestås av samarbetande forskare inom medicinsk mikrobiologi.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön.

Vi söker härmed en doktorand för en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Projektplan

Projektets övergripande syfte är att bidra till att uppnå målet om eliminering av hiv som folkhälsoproblem till 2030. Projektet baseras på en prospektiv kohort av personer med hiv som rekryteras och följs vid hälsoenheter i Etiopien. Det innefattar tre delstudier rörande koppling mellan socio-demografiska förhållanden, hiv-transmission och läkemedelsresistens. Projektet innefattar både kliniska och laborativa komponenter och kommer att utnyttja såväl molekylärbiologiska som epidemiologiska metoder. 

Arbetsuppgifter

 • Forskning enligt projektplan.
 • Deltagande i utbildningsmoment inom ramen för forskarskolan Agenda 2030 samt obligatoriska utbildningsmoment för doktorander inom Medicinska fakulteten.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • Mastersexamen i medicinska eller biomedicinska vetenskaper.
 • Erfarenhet av laborativt arbete.
 • Utmärkta kunskaper i engelska (muntlig och skriftlig kommunikation).
 • Beredskap att tillbringa längre perioder på plats vid forskningsenheten i Etiopien (minst 3 månader årligen).

Personliga egenskaper:

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Den sökande ska ha en god förmåga att samarbeta, behöver vara strukturerad, flexibel samt stresstålig.

Meriterande för anställningen är:

 • Erfarenhet av internationellt arbete (i första hand i låginkomstländer).
 • Erfarenhet av arbete vid forskningsenheten Adama LU research site och/eller annat arbete med anknytning till forskning i Etiopien.
 • Kunskap och erfarenhet av forskning inom infektionsmedicin.
 • Erfarenhet av molekylärbiologisk forskning.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2630
Kontakt
 • Per Björkman, forskargruppschef,, per.bjorkman@med.lu.se, 040-33 77 11
 • Anton Lagerbäck, personalsamordnare,, anton.lagerback@med.lu.se, 040-39 19 04
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-08-26
Sista ansökningsdag 2021-10-03

Tillbaka till lediga jobb