Lunds universitet, LTH, Trafikflyghögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Trafikflyghögskolan (TFHS) bedriver undervisning och forskning inom de breda aeronautiska vetenskaperna. TFHS är certifierad att utbilda kommersiella piloter, samt fjärrpiloter.

Ämnesbeskrivning
Reglerteknik är ett spännande och brett ämne, som omfattar både djup matematik och handfast ingenjörskap. Genom historien har den varit central inom många områden, från tidig utveckling av telekommunikation till rymdkapplöpningen. Pådrivet av samhällets behov och teknikens framsteg, är ämnet reglerteknik nu mer relevant än någonsin. Det beforskas och används inom många avancerade högteknologiområden, t.ex. hållbara lösningar för nya energikällor, molnberäkningar, robotik, Internet of Things, autonoma system mm.

Låter detta intressant?

Institutionerna Trafikflyghögskolan och Reglerteknik vid Lunds universitet utlyser tillsammans en doktorandtjänst inom forskningsprojektet UAS@LU Autonomous Flight. Doktorandprojektet fokuserar på att utveckla autonoma obemannade flygsystem. Just möjligheten till autonom flygning, utan fjärrpilot, ses som ett viktigt steg i utvecklingen av obemannade flygsystems förmågor att adressera olika typer av samhällsutmaningar.

En doktorsexamen ger dig en perfekt grund för en spännande karriär, inom universitetsvärlden eller i näringslivet. Lunds universitet och institutionerna Trafikflyghögskolan samt Reglerteknik välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att ansluta till TFHS så kallade UAS-Lab, ett forskningslaboratorium och en forskningsinfrastruktur för obemannade flygsystem. Tjänsten är lokaliserad till flygplatsen i Ljungbyhed, men doktoranden kommer också att ingå i forskargruppen vid Institutionen för Reglerteknik.

Projektet kommer att fokusera på utvecklingen av autonoma flygsystem för sektorer såsom exempelvis sök och räddning (SAR), eller mätning av radioaktivitet; båda fokusområden för befintlig forskning vid TFHS UAS-Lab.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Reglerteknik uppfyller den som har:

 • kunskaper motsvarande ”FRT010 Reglerteknik allmän kurs” samt fördjupning på magisternivå med relevans för ämnet, eller
 • Civilingenjörsexamen eller motsvarande kompetens.

Övriga krav:

 • Stark bakgrund inom reglerteknik och robotik, med förmåga att implementera metoder i experimentella miljöer och tillgänglig labinfrastruktur.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God språklig analytisk förmåga.
 • Nyfikenhet på forskning och undervisning.
 • Kreativitet med god förmåga till samarbete och nätverkande.
 • Proaktivitet.
 • Uthållighet och ett metodiskt arbetssätt

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • God kännedom och erfarenhet av autonoma system och programmering i till exempel Python/Julia/Matlab/C++, samt erfarenhet av ROS och SLAM.

Vid bedömningen beaktas betyg och referenser, men även exempelvis examensarbete och näringslivserfarenhet, samt de sökandes kompetens inom aktuella forskningsprojekt. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2658
Kontakt
 • Johan Bergström, Prefekt, +46 46 222 08 80, johan.bergstrom@tfhs.lu.se
 • Anders Robertsson, Professor, +46 46 222 87 90, anders.robertsson@control.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-09-01
Sista ansökningsdag 2021-09-22

Tillbaka till lediga jobb