Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Om forskargruppen

Avdelningen för translationell cancerforskning (TCR) grundades 2013 i samband med bildandet av Lunds universitets cancercenter (LUCC) vid Medicon Village. TCR består av tio forskningsgrupper med olika kompetensområden och arbetar tillsammans med forskningsprojekt med det gemensamma målet förbättra cancerdiagnostik och cancerterapi. Våra tvärvetenskapliga experimentella inställningar inkluderar mänsklig genetik, musgenetik, plattform för mänsklig vävnad, stamcellsbiologi och avancerad bildbehandling, syftar till att skapa nya diagnostiska verktyg och terapeutiska metoder. Det övergripande målet på TCR är att öppna upp nya horisonter som ger möjligheter till nya diagnos- och behandlingsmetoder för cancer. Njurcancergruppen, ledd av professor Håkan Axelson, vid TCR har länge fokuserat på studier av njurar maligniteter, med särskilt fokus på genetik för njurcancer i förhållande till normal funktion många olika celltyper i njuren. Viktiga biologiska processer i transformationsprocessen studeras med hjälp av en mängd olika modellsystem och tekniker i syfte att identifiera målbara biomarkörer för sjukdomen. Läs mer om vår forskning här.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi strävar ständigt efter att förbättra förutsättningarna för arbete, utveckling och delaktighet för alla anställda.

Anställningen är på heltid under två år enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Önskat tillträdesdatum är den 1 november 2021, eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Som postdoktor hos oss kommer du arbeta i ett projekt med huvudsyftet att utforska olika modellsystem för normala njurepitelceller med målet att klargöra hur viktiga genetiska avvikelser som karakteriserar njurcancer påverkar de normal cellernas egenskaper. Uppgiften inkluderar experimentella studier på vävnadsodlingssystem, med syfte att utforska njurspecifikt svar på störningar av viktiga signalvägar. Effekterna av dessa förändringar kommer att studeras med hjälp RNA-sekvensering och funktionella assays. Arbetsuppgifterna innebär också att identifiera biomarkörer för njurcancer analyser av primära tumörvävnader med konventionell immunhistokemi (IHC) och multispektral imaging.

Arbetet kommer att vara mycket teamorienterat, både genom interna och externa samarbeten, därför krävs utmärkta samarbets- och kommunikationskunskaper.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:

 • Studier av modellsystem för normala och maligna njurceller
 • DNA- och RNA-baserade metoder (WES, RNA-seq etc.) för karakterisering av modellsystemen
 • Avancerad imagingteknik, inklusive IHC och multispektral studier av njurcancervävnader för analyser av biomarkörer
 • Olika typer av analyser av patientkohorter med avseende på sjukdomsprogression etc i relation till givna biomarkörer
  Hantera och utveckla databaser för TMA -baserad avbildning av primära njurvävnader

Kvalifikationer

Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga.

Vid anställning som postdoktor ska främst vetenskaplig förmåga beaktas. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

 • Omfattande kunskap och ett stort intresse för cellbiologi i allmänhet och cancerbiologi synnerhet
 • Doktorsexamen inom ett relevant forskningsområde (t.ex. njurbiologi eller motsvarande)
 • Mycket goda kunskaper om och dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete med modellsystem av njurutveckling och njurfunktion
 • Minst 4 års praktisk erfarenhet av arbete med cellbiologi i allmänhet och njurbiologi synnerhet
 • En god förmåga att behärska komplexa modellsystem i förhållande till njurens normala funktion
 • Mycket goda muntliga och skriftliga kommunikationskunskaper på engelska

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Arbetsuppgifterna kräver att du har utmärkt kommunikations- och samarbetsförmåga samt att du kan bedriva ditt arbete självständigt och med hög kvalitet. Du måste också visa goda kunskaper i planering, strukturering och prioritering.

Följande är meriterande för tjänsten:

 • Erfarenhet av NGS-baserad sekvensering
 • Erfarenhet av olika bildtekniker, inklusive IHC och immunfluorescens
 • Erfarenhet av laboratoriearbete, baserat på modellsystem av normala och maligna vävnader
 • Tidigare erfarenhet av projektledning

Instruktioner till ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Övrigt

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-11-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2706
Kontakt
 • Håkan Axelson, rekryterande chef, +46462226434
 • Emelie Falck, personalsamordnare, 046-2220000
Publicerat 2021-09-07
Sista ansökningsdag 2021-09-21

Tillbaka till lediga jobb