Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska kompetens utvecklas. Mer information om forskningsprogrammet finns här: https://www.sustainability.lu.se/researchers/available-positions

Vi välkomnar nu sökanden som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030 att ansöka till postdoktorstjänsterna.

Projektinformation

Byggindustrin har stor inverkan på de globala koldioxidutsläppen, användningen av naturresurser och produktion av avfall. För att kunna vara del av en hållbar framtid är en drastisk förändring nödvändig. Här är både återvinning och säkerhet mål som medför vissa utmaningar.

I denna tvärvetenskapliga forskningsmiljö angriper vi fyra forskningsfrågor som behandlar Policys och regler, Ansvar och kontraktsformer, Modeller och praktiker på marknader samt Fjärrvärme och avfallsmål. Med fyra postdoktorer och seniora forskare från flera discipliner inom Lunds universitet, sätts forskningsfrågorna i ett större sammanhang och blir del av ett kunskapscentrum där både akademi, lokalsamhälle och byggbransch delar kunskap.

Särskild ämnesbeskrivning: Cirkulärt byggande – Modeller och praktiker på marknader

Anställningen som postdoktor är två års heltidsanställning vid Institutionen för företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Lund. Vi söker en mycket motiverad person med en stark forskningsportfölj och ett intresse för att starta en framgångsrik akademisk karriär i en inspirerande forskningsmiljö.

Detta ämne kommer att fokusera på marknadsmodeller och marknadspraktiker för en cirkulär byggsektor. Mer specifikt ska följande behandlas:

 1. Cirkulära marknadsmodeller
 2. Kommunikation av cirkulära marknadsmodeller
 3. Marknadspraktiker för cirkulära marknadsmodeller

Tjänsten efter kommer huvudsakligen att vara kopplad till marknadsföringsgruppen vid Institutionen för företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, men upp till högst 20 % av arbetstiden. Tjänsten ska innefatta möjlighet till tre veckors pedagogisk högskoleutbildning.

Kvalifikationer

För att vara kvalificerad för anställning som postdoktor måste den sökande ha en doktorsexamen i företagsekonomi eller marknadsföring vid ansökningstiden. Anställning som postdoktor kräver att doktorsexamen avlagts senast tre år före sista ansökningsdag. För anställning ska den sökande visa hög grad av vetenskaplig skicklighet inom marknadsföring men även hållbarhet eller cirkulär ekonomi.

Ytterligare krav:

Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Bedömningskriterier och andra kvalifikationer

Detta är en position som främst fokuserar på forskning. Tjänsten är tänkt som ett första steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras forskningsmeriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid forskningsfärdigheter inom ämnena marknadsföring, hållbarhet, cirkulär ekonomi. De sökande kommer också att bedömas utifrån sin forskningsplan knutet till projektet som bidra till områdena marknadsföring, hållbarhet, cirkulär ekonomi och byggsektorn.

Följande ytterligare kriterier är särskilt önskvärda:

 1. Dokumenterad erfarenhet av forskning relaterad till marknadsföring och cirkulär ekonomi/hållbarhet
 2. Erfarenhet av publicering i erkända forskningstidskrifter
 3. Forskningsfärdigheter i systematiska litteraturgenomgång och insamling av empiriskt material (t.ex. intervjuer, enkäter, fokusgrupper och workshops)
 4. Förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett tvärvetenskapligt, inkluderande och internationellt forskarlag
 5. Förmåga att engagera sig i industrin och samhället i stort
 6. Dokumenterad erfarenhet av att skapa genomslag (research impact) av sin forskning.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker nuvarande forskning inom institutionen samt dess framtida utveckling.

Anställningsvillkor
Detta är en tidsbestämd anställning på heltid om högst 2 år. Anställningstiden fastställs i enlighet med avtalet "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor" ("Avtal om anställnings om postdoktor") mellan Lunds universitet, SACO-S, OFR/S och SEKO, daterat den 4 september 2008.

Så här ansöker du

Skicka in din ansökan genom att klicka på knappen "logga in och ansök" i den övre högra kolumnen i meddelandet om ledig tjänst. Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:

 1. Följebrev
 2. CV
 3. Lista över publikationer
 4. Forskningsplan som beskriver det projekt som den sökande vill driva under postdoktorperioden (högst 5 sidor)
 5. Kopia av doktorsavhandling och upp till tre andra publikationer
 6. Kopia av doktorsexamensbevis och andra relevanta intyg
 7. Två referenser med kontaktuppgifter

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2712
Kontakt
 • Annette Cerne, annette.cerne@fek.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-08-30
Sista ansökningsdag 2021-10-11

Tillbaka till lediga jobb