Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Ämnesbeskrivning
Varje ekosystem på vår planet består av ett komplext samhälle av organismer. Dessa ekosystems funktion är ofta beroende av interaktioner - eller symbioser - mellan medlemmarna i samhället. I den mikrobiella världen är symbiotiska interaktioner baserade på syntrofi (dvs. en typ av mutualistisk symbios där näringsämnen utbyts mellan organismer för att möjliggöra metabolisk arbetsfördelning). Detta är vanligt mellan prokaryoter i syrefattiga miljöer och viktiga drivkrafter för vitala globala biogeokemiska kretslopp av till exempel kol, kväve och svavel. Huruvida liknande roller kan tillskrivas protister som lever i dessa miljöer är fortfarande oklara på grund av vår begränsade förståelse för anaeroba eukaryoters biologi, syntrofisk potential och metabolism.

Den blivande postdoktorn ska jobba med Dr. Courtney Stairs med stöd av Crafoord Stiftelsen på biologiska avdelningen vid Lunds universitet. Kandidaten kommer att utveckla encelliga sekvensering att utforska den metaboliska och syntrofiska potentialen i det eukaryota livet och deras mikrobiellar partner i miljöer med lågt syre. Postdoktorn kommer att utveckla experimentella metoder att prova hypoteser om interaktioner med kollaboratör Drs. Ryan Gawryluk (U. Victoria, Canada) and Edith Hammer (Lund University).

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetet fokuserar på utvecklingen av genomiska verktyg för att studera enskilda protistceller. Några av de planerade metoderna inkluderar anaerob odling, miljöprovtagning, 18S metabarkodning, split-pool sstranskriptomik, metagenomik, bioinformatik och fylogen analys.

Arbetsuppgifterna innefattar även (ex.):

 • Kandidaten kommer att arbeta med ovan beskrivna forskningsprojekt. Det förväntas att hon/han kommer att tillämpa och optimera metoder för att driva de övergripande projektmålen, och utforma och tolka experiment. Allt arbete kommer att utföras inbäddat i en forskargrupp, vilket kräver delning av expertis, öppen diskussion av resultat och underlättande av experiment från andra teammedlemmar. Internationellt samarbete planeras i projektet, inklusive arbetsbesök på minst ett utländskt labb
 • Ett aktivt deltagande vid internationella konferenser förväntas, liksom spridning av resultat i peer-reviewed internationella publikationer
 • Möjligheter till handledning av examensarbeten (kandidatexamen och magisterexamen) samt samhandledning av doktorandprojekt kan erbjudas och skulle uppmuntras
 • Kandidaten förväntas aktivt söka oberoende forskningsfinansiering under anställningsperioden, för att ge en möjlighet att övergå till en oberoende forskarställning
 • Slutligen kan tjänsten innefatta begränsade arbetsuppgifter inom administration relaterade till de arbetsuppgifter som anges ovan

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • En examen i molekylär biologi, molekylär cellbiologi med anaeroba organismer som studiematerial eller liknande
 • Dokumenterad förmåga vid nukleinsyraextraktion, genom eller transkriptomsekvensering
 • Dokumenterad erfarenhet av bioinformatik och gen- och proteindatabasarbete
 • Ett bra resultat av publicering av peer-reviewed akademiska uppsatser
 • Bevis på förmåga att arbeta effektivt både självständigt och som medlem i ett team
 • Bevis på förmåga att organisera resurser, planera och utveckla arbetsaktiviteter och möta deadlines effektivt och konsekvent
 • Möjlighet att kommunicera vetenskapliga resultat och kunskap till icke-specialister och studenter

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • Pedagogisk förmåga

Övriga bedömningsgrunder:

 • Bevis på förmåga att arbeta med genetiska, cellbiologiska och biokemiska metoder som kommer att användas i projektet (se ovan)
 • Dokumenterad erfarenhet av våt- och kiselarbete med icke-modellorganismer eller miljömikroorganismer
 • Bevis på förmåga att handleda studenter, individuellt och i grupp

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV (2 sidor)
 • Publikationslista
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
 • Kontaktuppgifter till 2-3 referenser inklusive en tidigare handledare
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tidsbegränsad anställning 2 år. Start 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2734
Kontakt
 • Courtney Stairs, biträdande universitetslektor, courtney.stairs@biol.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-09-02
Sista ansökningsdag 2021-10-14

Tillbaka till lediga jobb