Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Om forskargruppen

Forskargruppen Kardiovaskulär forskning – immunitet och ateroskleros, baserad på Clinical Research Centre i Malmö, fokuserar på immunologiska processer involverade i kardiovaskulär sjukdom. Genom att använda djurmodeller, in-vitro studier och stora biobanker av humant material ämnar vi att utveckla nya behandlingar och biomarkörer som kan användas i klinisk praxis. Vi är särskilt intresserade av hjärtinfarkt, inflammatoriska hjärtsjukdomar, åderförkalkning och stroke. Vi uppmuntrar till ett brett samarbete mellan våra gruppmedlemmar och strävar efter en utvecklande och stimulerande arbetsplats för alla. Vi stimulerar och stödjer yngre forskare i gruppen att etableras som självständiga forskare. Mer information om vem som ingår i forskargruppen finns här.

Vi söker en driven och motiverad postdoktor till ett projekt i världsklass som utvecklar en immunmodulerande behandling mot hjärtinflammation. Anställningen är på heltid under två år. Önskat tillträdesdatum är den 1 november 2021 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Syftet med vår unika behandling är att dämpa inflammationen och förbättra hjärtfunktionen i sjukdomar som hjärtinfarkt, myokardit och sepsis. In-vivo och in-vitro experiment kommer att användas för att definiera de underliggande immunologiska mekanismerna och för att vidareutveckla behandlingen mot klinisk användning. Projektet erbjuder en viktig möjlighet att bli involverad i ett projekt med hög potential för framtida kliniskt genomslag.

Som postdoktor kommer du att arbeta i direkt samarbete med Dr. Alexandru Schiopu, den seniora forskare som leder projektet, och med de andra gruppmedlemmarna. Du förväntas att självständigt kunna initiera, planera och utföra experiment, koordinera samarbeten, handleda studenter, genomföra statistiska analyser, tolka data och presentera resultaten i publikationer och vid internationella möten. 

Projektet involverar arbete med:

Musmodeller av hjärtinfarkt, myokardit och sepsis Cellodling och behandling – immunceller, kardiomyocyter, fibroblaster, endotellceller Analyser av cellfunktion, genuttryck, signaleringsvägar Analyser av mitokondriefunktion Flödescytometri Histologi

Kvalifikationer

Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.

Vid anställning som postdoktor ska främst vetenskaplig förmåga beaktas. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

 • Doktorsexamen inom ett område som är relevant för projektet
 • God erfarenhet av experimentellt djurarbete, företrädesvis modeller av kardiovaskulär forskning, samt god erfarenhet av in-vitro cellodlingsexperiment med cellinjer och primära celler
 • Erfarenhet av flödescytometri
 • Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är motiverad, driven och genuint intresserad av grundforskning.

Meriterande för anställningen är:

 • Tidigare erfarenhet av musmodeller av hjärtinfarkt, myokardit eller sepsis
 • Goda teoretiska kunskaper inom immunologi
 • Goda kunskaper om mikrokirurgi, immunohistokemi, mikroskopi, ELISA, RT-PCR, Western Blot, single-cell analys
 • Mycket god erfarenhet av in-vitro metoder
 • God erfarenhet av cellsignalering
 • Tidigare arbete med mitokondrier
 • Tidigare arbete med kardiomyocyter

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt brev (max 2 sidor) där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer (inklusive tidigare självständiga projekt, tekniska färdigheter), samt dina forskningsintressen och framtida karriärplaner.
 • CV - inklusive namn och kontaktinformation till två tidigare handledare
 • Kopia av examensbevis (PhD diplom eller ekvivalent).
 • Komplett publikationslista.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 november 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2801
Kontakt
 • Alexandru Schiopu, docent, rekryteringsansvarig, +46 76 645 59 89
 • Linnea Gard, personalsamordnare, +46 40391071
Facklig företrädare
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2021-09-03
Sista ansökningsdag 2021-10-17

Tillbaka till lediga jobb