Medicinska fakulteten, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Forskargruppen

Idag utgör fetma utgör en av de största riskfaktorerna bakom insulinresistens och typ 2 diabetes. Det här projektet syftar till att studera hur fettcellers membransammansättning påverkar cellernas insulinkänslighet och förmåga att expandera. Studien omfattar både cellbiologiska metoder för framställning av fettceller, cellstorleksanalys samt sofistikerad mass-spektormetri och metabolomic analys för karaktärisering och kvantifiering av lipidsammansättningen.

Forskargruppen bedriver forskning inom medicinsk cellbiologi, med inriktning diabetes och fettcellsfunktion. Gruppen leds av Karin Stenkula och består av både forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund. De analytiska delarna av projektet kommer ske vid Kemicentrum i nära samarbete med Peter Spegél. Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi söker nu en postdoktor för ett samarbetsprojekt inom ramen för Lunds universitets diabetes center (LUDC). Anställningen är heltid i 2 år enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor med önskat tillträdesdatum den 1 december 2021 eller enligt överenskommelse.  

Arbetsuppgifter

Som postdoktor inom projektet ansvarar du för att planera och genomföra de experimentella delarna, sammanställa och analysera insamlad data, samt författande av manuskript. Arbetet omfattar både självständigt arbete och samarbete med Peter Spegéls grupp vid Kemicentrum. Den anställde förväntas aktivt delta vid konferens inom ämnet. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella. 

Kvalifikationer

Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet pågrund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationereller andra liknande omständigheter. Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

- god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga.
Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen: 

- PhD inom biologi/medicin ämne.
- Dokumenterad, bred erfarenhet av att isolera och hantera primära fettceller framställda från både råtta, mus och människa.
- Utbildning och behörighet i försöksdjurshantering.
- Uppvisa självständighet vid planering och utförande av experiment, analys och sammanställning.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du kan arbeta självständigt, är noggrann, systematisk och upvisar analytisk förmåga.

Meriterande för anställningen är:
- Intresse för metabolism och kunskap kring fettvävens expansion.
- Kunskap kring principen för coulter counter som verktyg för fettcellsstorleksanalys
- Erfarenhet av mass spektrometri och datahantering.

Instruktioner för ansökan:

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-12-01 eller eligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2821
Kontakt
  • Karin Stenkula, forskargruppschef, +46462220878
  • Sofia Sönnerstedt, Personalsamordnare, +46462229876
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-09-03
Sista ansökningsdag 2021-09-24

Tillbaka till lediga jobb