Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning

Forskargruppen
Vårt laboratorium ”Stem Cells and Restorative Neurology” tillhör Lunds Stamcellcenter. Genom att länka samman grundläggande och klinisk forskning syftar vi till att klargöra cellulära mekanismer för regenerering efter strokeinducerad hjärnskada, och utveckla nya terapeutiska strategier för att återställa nedsatt funktion genom transplantation av stamceller eller omprogrammerade celler, och optimering av endogena reparationsmekanismer. Forskargruppen har sina lokaler på BMC B10.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi söker nu en doktorand för en tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§ med önskad start 2021-11-01.

Arbetsuppgifter
Vi söker en kandidat till doktorandprojektet ”Omprogrammerade somatiska celler för behandling av ischemisk stroke”. Detta arbete syftar till att undersöka mekanismer för funktionell integration av transplanterade mänskliga nervceller, omprogrammerade från hudceller, i stroke-skadad hjärna och att utforska strategier för förbättrad funktionell återhämtning efter stroke. Projektet kommer också att omfatta effekten av iPSC-deriverade progenitorer på endogen oligodendrogenes och rollen för iPSC-deriverade oligodendrocyter på axonal remyelinisering, båda efter intrakortikal transplantation i en råttmodell av ischemisk stroke. 

Arbetet kommer att omfatta generering av olika cellinjer från mänskliga iPSC och deras omprogrammering till kortikala nervceller och oligodendrocyter. Dessa celler kommer sedan att transplanteras i djurmodeller av stroke. Projektet omfattar cellodlingsarbete och djurförsök.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • magisterexamen i molekylär- och cellbiologi, neurovetenskap eller närbesläktade discipliner
 • grundläggande kunskaper och intresse för stamcellsbiologi, cellprogrammering, hjärninflammation, cellgenetik och regenerativ neurologi
 • utmärkta kommunikations- och organisationskunskaper
 • goda kunskaper i engelska i tal och skrift
 • utmärkta skriv- och presentationskunskaper

Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet och du som söker ska ha god förmåga att arbeta självständigt, vara flexibel och själv kunna driva projekt framåt. Vidare måste kandidaten ha god
kommunikativ förmåga och ha god vana av samarbete i internationella team.

Meriterande:

 • tidigare erfarenhet av molekylär och cellbiologi, neuroimmunologi, immunocytokemi, cellodlingsteknik och djurbeteende 

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2856
Kontakt
 • Zaal Kokaia, forskargruppschef, 046-222 02 76
 • Emmy Heidenblad, personalsamordnare, 046-222 83 47
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-09-09
Sista ansökningsdag 2021-09-30

Tillbaka till lediga jobb