Lunds universitet, LTH, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning Pro-aktiv trafiksäkerhetsanalys med fokus på oskyddade trafikanter

Avdelningen Trafik och Väg på Institutionen för Teknik och Samhälle har en lång erfarenhet av att analysera indirekta trafiksäkerhetsindikatorer via observationsstudier av verkliga trafiksituationer med hjälp av avancerad insamlingsteknik och dataanalys. Med den nyligen skapade ”Virtual Reality Traffic Safety Hub” så kommer forskningen att också inkludera utvärdering av potentiella mobilitets- och säkerhetslösningar i en simulerad miljö.

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Forskningsfrågorna under tiden som post-doc inkluderar två huvudområden. Det första innefattar användingen av video-analysis och annan relevant teknik för att genomföra pro-aktiva trafiksäkerhetsutvärderingar och andra beteendeanalyser i verkliga trafiksituationer. Det andra forskningsområdet är att studera analysera trafiksäkerhet och potentiellt andra beteenden i en simulerad miljö med hjälp av virtuell verklighets-teknik och hur denna metod kan förbättras genom kalibrering av observation gjorda i verkliga situationer.

De två forskningsområdena kan vidare bli indelade i följande punkter:

 • Vidareutveckling och validering av indirekta trafiksäkerhetsindikatorer, särskilt i situationer som involverar oskyddade trafikanter
 • Utveckla simulerade trafikscenarier för att studera interaktioner mellan oskyddade trafikanter och motorfordon, inklusive självkörande fordon
 • Anvädning av videoinspelningar ifrån drönare för att analysera rumsligt beteende i offentliga utrymmen
 • Anlays av förhållandet mellan möten, trafikflöde, och säkerhets kritiska händelser (i både verkliga och simulerade trafikscenarier)
 • Analys av förhållandet mellan trafiksystems mobilitet och säkerhet

Bortsett från att bedriva egen forskning och delta i samarbetsforskningsverksamhet förväntas även följande:

 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå, och forskarnivå
 • Handledning av studenters och doktoranders avhandlingsarbete
 • Aktivt söka extern forskningsfinansiering
 • Samarbete med industrin och samhället i stort
 • Administration relaterad till de arbetsuppgifter som anges ovan
 • Deltagande i forskningsprojekt inom ”Virtual Reality Traffic Safety Hub”

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-10-31
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2890
Kontakt
 • Aliaksei Laureshyn, 0462220000
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-09-14
Sista ansökningsdag 2021-09-28

Tillbaka till lediga jobb