Lunds universitet, Humaniora och teologi, Filosofiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Filosofiska institutionen har c:a 70 anställda. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Ämnena är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktningar men det finns också täta samarbeten mellan dem. Se institutionens hemsida för information om aktuell verksamhet.

Tjänsten ingår i det flervetenskapliga projektet Social interaktion med autonoma artefakter i ämnena kognitionsvetenskap och teoretisk filosofi, och är knuten till forskargrupperna Cognitive Robotics Lab och CogComLab. Projektet syftar till att utveckla hållbara, pålitliga, mänskliga och inkluderande modeller för interaktion mellan människa och artefakt baserade i synen på kognition som kroppslig och kontextuell. Projektet analyserar och undersöker dynamiska och utvecklingsmässiga aspekter av interaktion för att identifiera och utvärdera olika varianter och deras underliggande mekanismer, och klargöra interaktionens funktion och påverkan på mänskliga beteenden och livsformer.

Doktorandprojektet ska undersöka ekologiskt, socialt, kulturellt och existentiellt hållbar interaktion mellan människa och robot, genom att sammanföra kunskaper och färdigheter inom kognitiv modellering, filosofi och kognitionsvetenskap med hjälp av humanoid robotplattformen Epi (https://www.lucs.lu.se/epi/).

Projektet tillhör Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program -- Humanities and Society (WASP-HS) som syftar till ökad kunskap om möjligheter och utmaningar med artificiell intelligens och autonoma system genom tvärvetenskaplig forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. WASP-HS finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) med 660 miljoner kronor. Se https://wasp-hs.org

Doktorandtjänsten omfattar kurser och aktiviteter inom WASP-HS nationella forskarskola. Se https://wasp-hs.org/sv/forskarskolan/

Arbetsuppgifter

Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring kan förekomma.

Behörighet

Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/

Dessutom krävs:

- bakgrund inom social robotik eller kognitiv modellering eller bakgrund inom relevanta områden i filosofi

- demonstrerad förmåga att bidra till både kognitionsvetenskap och teoretisk filosofi enligt projektets inriktning

Bakgrund inom både social robotik eller kognitiv modellering och relevanta områden inom filosofi är särskilt meriterande för anställningen.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

Till ansökan ska bifogas:

- dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)

- uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå

- förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art

- artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet

- i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå

- projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser).

OBS! Alla dokument (uppsatser, artiklar, projektplan) ska laddas upp i ansökningssystemet i pdf-format.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2022-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2897
Kontakt
  • Kristina Arnrup Thorsbro, fakultetssekreterare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Ingar Brinck, projektledare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Christian Balkenius, ansvarig forskarskolan, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Tobias Hansson Wahlberg, biträdande prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2021-09-15
Sista ansökningsdag 2021-10-15

Tillbaka till lediga jobb