Lunds universitet, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vid institutionen för teknik och samhälle arbetar cirka 80 universitetslektorer, doktorander och administrativ personal. Institutionen utvecklar för närvarande en tvärvetenskaplig forskningsmiljö kring artificiell intelligens (AI) och samhälle, vilket inkluderar etiska, sociala och juridiska frågor. Postdoktorstjänsten placeras inom det femåriga forskningsprojektet AI Transparency and Consumer Trust, finansierat av WASP-HS. 

Särskild ämnesbeskrivning Teknik och samhälle omfattar fler- och tvärvetenskapliga studier om teknikens roll, samspel och betydelse för samhällets olika delar.

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Den framgångsrika kandidaten kommer att forska inom ramen för det pågående forskningsprojektet om AI Transparency and Consumer Trust, finansierat av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS), se mer nedan. Projektet leds av Stefan Larsson, samhällsvetenskaplig och rättsvetenskaplig forskare, och Fredrik Heintz, datavetenskaplig AI-forskare, och inkluderar två befintliga doktorander.

Projektet studerar hur AI-transparens relaterar till konsumenternas tillit och kan möjliggöra rättvis och ansvarsfull användning av tillämpad AI på konsumentmarknader. Detta inkluderar i) hur AI styrs på konsumentmarknaderna i stort; ii) konsumenternas normer och förståelse för AI, särskilt när det gäller transparens, och iii) hur AI-förklarbarhet kan utvecklas på ett tillämpat vis i skärningspunkten mellan sociala, juridiska och tekniska aspekter för att stärka konsumenters tillit.

Som postdoktor förväntas du, självständigt och i samarbete med andra forskare i teamet, bidra till att främja empirisk, teoretisk eller konceptuell forskning inom ramen för projektet. Du förväntas publicera dig vetenskapligt och att delta i organiseringen av aktiviteter och forskningsevenemang inom projektet.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

  • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
  • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

  • Förmåga att hantera fler- eller tvärvetenskapliga forskningsmiljöer som relaterar till de breda ramarna för teknologier och samhället.
  • Kandidatens disciplinära bakgrund kan placeras i skärningspunkten mellan tekniska, juridiska och sociala aspekter av AI-transparens och förtroende.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.


Villkor Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan.  Se även till att inkludera ett kortfattat förslag på forskningsplan, inklusive en kort beskrivning av tidigare forskning och en plan för de kommande åren som innehåller en redogörelse för hur den sökande kommer att bidra till resultaten i projektbeskrivningen. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

WASP-HS Denna postdoktorstjänst är en del av forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS). WASP-HS syftar till att realisera utmärkt forskning och utveckla kompetens om konsekvenser och utmaningar med artificiell intelligens och autonoma system för den enskilda människan och samhället. Detta 10-åriga program är initierat och generöst finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) med 660 miljoner kronor. Utöver detta får programmet stöd från samverkande industri och från deltagande universitet.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3376
Kontakt
  • Stefan Larsson, +46462227158
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2021-12-22
Sista ansökningsdag 2022-03-15

Tillbaka till lediga jobb