Lunds universitet, Humaniora och teologi, Filosofiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskare

Omfattning: 100%

Period: Start 2022-09-01 eller enl. ök

Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) vid Lunds universitet är intresserat av att anställa en eller två heltidsforskare i minst två år med start i september 2022. 

Bakgrund

Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) är ett tioårigt forskningsprojekt (avslutas 2025) under ledning av professor Paul Russell  vid Lunds universitet och Göteborgs universitet. LGRP anställer och finansierar postdoktorala forskare, doktorander och framstående gästforskare, samt anordnar forskningsaktiviteter såsom konferenser och workshops. LGRP ämnar vara en ledande forskningsmiljö inom sin filosofiska inriktning, med en ständigt växande grupp yngre och seniora forskare.

LGRP i Lund  finns på Filosofiska institutionen vid Lunds universitet. 

För mer information om Lund Gothenburg Responsibility Project, besök lgrp.lu.se. Läs mer om Filosofiska institutionen på  fil.lu.se/en

Ämnesområde

Praktisk filosofi

Specifik ämnesbeskrivning

LGRP bedriver forskning om moraliskt ansvar och fri vilja, inom handlingsteori, normativ etik, metaetik och på området juridiskt ansvar.

Arbetsbeskrivning

De befattningar som annonseras är i två år, med möjlighet till förlängning (fastställs vid senare tillfälle). Det huvudsakliga ansvaret för innehavare av tjänsten kommer vara att bidra till LGRP:s forskningsmiljö, särskilt vad det gäller grundläggande och analytiska frågor om moraliskt ansvar och fri vilja. Innehavaren kommer också att delta aktivt i LGRP:s forskningsseminarium och annan relevant forskningsverksamhet vid Filosofiska institutionen. Ytterligare uppgifter kan omfatta undervisning, handledande av forskarstuderande eller annan undervisningsrelaterad verksamhet.  Dessa  uppgifter kommer inte att överstiga 20% av tjänsten. Innehavaren av tjänsten förväntas bedriva sin forskning i Lund och regelbundet närvara vid forskargruppens olika aktiviteter såsom workshopar, seminarier och konferenser.

Kravprofil

Den person som LGRP letar efter är någon som kommer att bidra väsentligt till forskningsmiljön i projektet. Denna person bör också kunna handleda och samordna  arbetet för projektets doktorander och yngre forskare. Tidigare meriter kommer att ligga till grund för rekryteringen. Observera att forskare som tidigare har haft anställning i projektet inte kommer att vara aktuella för den aktuella anställningen. 

Bedömning

Framstående meritering inom forskningsområden som är relevant för tjänsten förväntas. Särskild vikt kommer att läggas vid sökandens publikationer och forskningsplan samt hur dessa passar LGRP:s kärnintressen och verksamhet. Vi kommer endast att ta hänsyn till sökande vars forskningsplan och tidigare arbete stärker forskargruppen och projektet överlag. Sociala färdigheter samt förmåga att planera, organisera och sprida forskning är också viktigt. Kvinnor och sökande med minoritetsbakgrund uppmuntras särskilt att ansöka.

 

Sökande ska lämna in (utöver att uppfylla allmänna krav från Lunds universitet)

Projektplan (max 1000 ord)

Den sökande ska bifoga en projektplan med detaljerad information om den forskning som den sökande planerar att bedriva under sin tid i LGRP.  Denna beskrivning bör också förklara hur det föreslagna projektet kommer att  relatera till och bidra till aktuell forskning i ämnet.

Textexempel

Sökanden måste bifoga två relevanta skrivprover  (högst  10 000 ord vardera). Dessa bör presenteras som artiklar eller bokkapitel som bäst representerar den sökandes kvalifikationer.

Curriculum vitae

Ansökan bör innehålla ett CV på högst 5 sidor.

Ytterligare dokumentation

Bifoga kontaktuppgifter till två referenser.

Intervjuer

Observera att rekryteringsprocessen även kan komma att omfatta intervjuer.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-09-01 eller enligt ök.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3380
Kontakt
  • András Szigeti, Projektkoordinator, https://www.fil.lu.se/institutionen/personal/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-11-01
Sista ansökningsdag 2022-01-30
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb