Lunds universitet, institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds observatorium vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik utlyser två postdoktoranställningar inom teoretisk astrofysik. Vi söker kandidater med bakgrund inom numeriska modeller av galaxbildning/utveckling eller stjärnbildning. Anställningarna är på två år, med finansiering säkerställd för ett potentiellt tredje år (2+1 år). Förväntat startdatum är våren/hösten 2022.

Teoretisk astrofysik vid Lunds observatorium omfattar galaxbildning, galaktisk dynamik och utveckling, stjärnbildning och dynamik, planetbildning och dynamik, högenergiastrofysik och stjärnutveckling. Vi är starkt engagerade i ESA-uppdragen Gaia, 4MOST, CHEOPS, PLATO och LISA.

Arbetsuppgifter
Forskaren kommer att arbeta i samarbete med Dr. Oscar Agertz och galaxbildningsgruppen i Lund. Sökande uppmuntras att definiera sin egen forskning, men kommer också att få möjlighet att delta i projekt inom ett brett spektrum av ämnen, inklusive kosmologiska zoomsimuleringar av galaxbildning, Vintergatans ursprung, dvärggalaxbildning, galaktiska modeller av det interstellära mediet, och simuleringar av stjärnbildning med strålningshydrodynamiska metoder. Gruppen har tilldelning vid inhemska superdatoranläggningar som forskaren får tillgång till.

Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna. Inom ramen för anställningen ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Du som söker ska ha avlagt doktorsexamen i astronomi, astrofysik eller närliggande ämne senast tre år innan ansökningstidens utgång. 

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett CV, en kopia på doktorsdiplom, eller dokumentation som gör det troligt att en doktorsexamen kommer att erhållas före anställningens start, en publikationslista och en redogörelse för forskningsintressen. Anmälan om forskningsintressen bör inte överstiga 3 sidor och bör innehålla din egen forskning som ska utföras i Lund, samt angivande av specifika intressen relaterade till galaxbildning, galaxutveckling eller stjärnbildning. Namn och kontaktuppgifter till tre personer som är villiga att ge referenser ska tillhandahållas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022 enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3587
Kontakt
  • Oscar Agertz, bitr universitetslektor, +46-46-2221576, oscar.agertz@astro.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-12-03
Sista ansökningsdag 2022-01-31

Tillbaka till lediga jobb