Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialhögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, handledning och examination på hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet samt på socionomprogrammet kring bland annat sociala perspektiv på hälsa och ohälsa. Till arbetsuppgifterna hör även kursadministration, att ta ansvar för pedagogiskt utvecklingsarbete, att samarbeta såväl inom som mellan kurser samt vara aktiv inom forskning i socialt arbete. Undervisning sker i huvudsak på svenska, men även på engelska. Anställningens huvudsakliga placering är i Helsingborg.

Behörighet
Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.HTM) samt i Lunds universitets anställningsordning (https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2021-01/lunds-universitets-anstallningsordning-201215.pdf).

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller i annat ämne, företrädesvis samhällsvetenskapligt, med tydlig relevans för utlysningen. Den behöriga sökanden har också visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sökande ska även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande) om minst 5 veckor.  

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Forskningskompetens inom hälso- och sjukvårdsområdet och/eller forskning med sociala perspektiv på hälsa och ohälsa är särskilt meriterande. Arbetslivserfarenhet som hälso- och sjukvårdskurator är också meriterande.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand publikationer av hög vetenskaplig kvalitet beaktas, samt vetenskaplig progression de senaste fem åren. Forskningens djup och bredd ska också tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att initiera, planera, leda och utveckla forskning samt förmåga att erhålla medel för forskning i konkurrens tillmätas vikt. Detsamma gäller förmågan till interaktion inom- och mellanvetenskapligt samt med det omgivande samhället.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand kvalitet beaktas men även omfattning, bredd och djup ska tillmätas betydelse. Pedagogisk skicklighet ska vara väl dokumenterad så att även kvalitet kan bedömas. Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt ledarskap vad gäller att initiera, planera, leda, utveckla och genomföra undervisning ska tillmätas särskild vikt. Vidare ska erfarenhet av undervisning på socionomprogram, i socialt arbete, samt det sociala arbetets praktik vara meriterande. Sökande ska ha god förmåga att undervisa på svenska/skandinaviskt språk samt även kunna undervisa på engelska.

Dokumenterad erfarenhet av professionellt socialt arbete är önskvärt, särskilt erfarenhet som hälso- och sjukvårdskurator.  

Lämplighet för att fullgöra anställningen väl är ett krav. Särskild vikt fästs vid egenskaper som fordras för att samarbeta med andra både internt och externt samt att aktivt driva utvecklingen på institutionen av såväl utbildning som forskning. Det är av stor betydelse att den sökande bedöms ha goda förutsättningar att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling för institutionen.

Anvisningar för ansökan
Ansökan görs elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal Varbi på svenska eller engelska. Instruktioner kring ansökans utformning finns här: https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf.

Notera följande handlingar som ska laddas upp i Varbi:

 • Ev. ett kortfattat personligt brev.
 • Meritförteckning med bilagor som styrker uppgifterna.
 • Redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk aktivitet. Kortfattad redogörelse för erfarenheter av ledarskap och/eller administration samt samverkan.
 • Fullständig publikationslista. (medförfattarintyg krävs för samförfattade publikationer)
 • Förteckning över doktorsavhandlingen och övriga åberopade vetenskapliga texter.
 • De åberopade publikationerna (max 10).
 • Ev. övriga handlingar som önskas åberopas.

Tillsättningsförfarande
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt eventuellt kommande roll på institutionen. Det är viktigt att den sökande anger referenspersoner som kan belysa dennes yrkesskicklighet liksom egenskaper som är av betydelse för anställningen t.ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga liksom förmåga att skapa engagemang, delaktighet och en positiv utveckling för verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3639
Kontakt
 • Katarina Jacobsson, prefekt, Katarina.Jacobsson@soch.lu.se
 • Leili Laanemets, studierektor, Leili.Laanemets@soch.lu.se
 • Ellinor Weise, personalsamordnare, Ellinor.Weise@soch.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2021-12-03
Sista ansökningsdag 2022-01-31

Tillbaka till lediga jobb