Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskargruppen "Evolutionary Ecology of Plant-Insect Interactions" rekryterar en fullt finansierad postdoktor för att arbeta med frågor relaterade till växters anpassning till nya pollinatorsamhällen. Projektet leds av Dr. Øystein Opedal och kommer att kombinera befintliga originaldata och databaser med nya fält- och växthusdata för att bättre förstå de faktorer som påverkar evolutionär potential och begränsningar i växtevolution, med fokus på egenskaper som är funktionellt involverade i växt-insektinteraktioner. Postdoktorn kommer att uppmuntras att hjälpa till att utveckla projektet i nya riktningar i samarbete med projektgruppen, och den exakta projektplanen kommer att anpassas utifrån den sökandes bakgrund och intresse. Startdatum är förhandlingsbart.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Aktivt deltagande i den vetenskapliga utformningen av projektet.
 • Bidra till fältarbete, växthusarbete med växter och/eller sammanställning av data från litteraturen.
 • Analys av fenotypiska data inklusive G-matriser med hjälp av kvantitativ-genetiska metoder.
 • Handledning av masterprojekt.
 • Spridning av resultat genom presentationer och vetenskapliga publikationer.
 • Aktivt söka externa forskningsmedel.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.
 • Expertis inom evolutionär ekologi och/eller evolutionär kvantitativ genetik.
 • Bakgrund inom evolutionär botanik, inklusive fält- eller växthusarbete med växter, är fördelaktigt.
 • För kandidater som deltar i fältarbete är körkort ett krav och kunskaper i spanska är en fördel.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Uppfyllelse av kvalifikationskrav.
 • Dokumenterad förmåga att utveckla och genomföra högkvalitativ forskning.
 • Hög intellektuell kapacitet och problemlösningsförmåga.
 • Tekniska, analytiska och organisatoriska färdigheter.
 • Entusiasm, engagemang och förmåga att arbeta både självständigt och i team.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, framtida forskningsintressen, och motivation for at ansöka (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter och relation till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Anställningen avser 2 år med start 2022-04-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3694
Kontakt
 • My Geborek, personalsamordnare, +46462224853, my.geborek@science.lu.se
 • Øystein Opedal, biträdande universitetslektor, +4792233189, oystein.opedal@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-11-18
Sista ansökningsdag 2022-01-15

Tillbaka till lediga jobb