Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet polymerteknologi vid LTH är tvärvetenskapligt och omfattar polymerers kemi och fysik, bearbetning och användning av polymerer och polymera material.

Postdoktorsprojektet är fokuserat mot syntes av nya bio-baserade monomerer och polymerer utgående från byggblock från förnybara resurser, främst lignocellulosa, samt karakterisering av struktur och egenskaper hos dessa material, Huvudmålet är att ta fram nya syntesstrategier och ny kunskap om hur dessa bio-baserade polymerer (främst olika polyestrar) skall vara molekylärt skräddarsydda för att uppfylla kravprofilerna för olika industriella applikationer där man idag använder plast från fossila råvaror. Det experimentella arbetet omfattar kemisk syntes och molekylär karakterisering av monomer och polymerer, framställning av nya polymera material, samt analys av t ex, mekaniska och termiska egenskaper, samt mikrostruktur och processbarhet. Forskníngen inom projekten sker i samarbete med företag och institut inom ramen för det Mistra-finansierade forskningsprogrammet "STEPS" (https://steps-místra.se). lnstitutíonstjänstgöring i form av bl a skötsel av instrument och undervisning på grundutbildningskurser kommer också att ingå i anställningen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Arbetsuppgifterna omfattar:

 • Forskning inom forskningsprojektet,
 • Samarbete med akademiska partners,
 • Handledning av examensarbetare och doktorander,
 • Begränsad administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan,
 • Begränsat ansvar för driften av några av forskargruppens instrument.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift,
 • Doktorsgrad i kemi med inriktning mot polymerkemi eller motsvarande.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet,
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Skicklighet och tidigare erfarenheter med monomer- och polymersyntes
 • Erfarenheter med att praktiskt tillverka och karakterisera komplexa polymerstrukturer, speciellt polykondensation av polyestrar

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan, och bifoga två två undertecknade rekommendationsbrev. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3708
Kontakt
 • Patric Jannasch, +46462229860
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-12-22
Sista ansökningsdag 2022-01-19

Tillbaka till lediga jobb