Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Doktoranderna kommer att arbeta i Susanna de Rezendes forskargrupp, där fokus ligger på beräkningskomplexitet och algoritmer.

Beräkningskomplexitet handlar om att förstå vad som gör ett problem svårt eller enkelt att lösa med hjälp av dator. Vi vill förstå vilka egenskaper hos ett beräkningsproblem som gör att varje algoritm som löser det måste förbruka stora mängder resurser (vilket kan vara körtid, minne, etcetera). Detta är matematiskt inriktad grundforskning, men forskningsresultat inom beräkningskomplexitet har påverkat många andra områden inom datavetenskap och andra vetenskapliga discipliner, och har gett upphov till några av de viktigaste olösta frågorna inom den moderna matematiken.

Forskargruppen har nära band med gruppen Mathematical Insights into Algorithms for Optimization (MIAO) som leds av Jakob Nordström.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för datavetenskap uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • Civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Solida bakgrundskunskaper inom och ett passionerat intresse för datavetenskap och matematik.
 • Problemlösningsförmåga och kreativitet är av avgörande betydelse.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Vi avser att anställa 2 doktorander. 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och ska omfatta följande dokument:

 1. Curriculum vitae.
 2. Personligt brev med motivering till varför den sökande är intresserad av doktorandstudier och med en beskrivning av sökandes meriter och intressen.
 3. Examensintyg och betygsutdrag (för kandidats- och magisterstudier).
 4. Om tillämpligt, en kopia av den sökandes magisteruppsats eller kandidatuppsats och av eventuella vetenskapliga publikationer.
 5. Namn och adress för tre referenspersoner som kan komma att kontaktas senare i rekryteringsprocessen.

Alla dokument ovan ska vara på engelska (eller för officiella dokument på svenska).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3739
Kontakt
 • Susanna Rezende, biträdande universitetslektor, susanna.rezende@cs.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2021-12-01
Sista ansökningsdag 2022-01-31

Tillbaka till lediga jobb