Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Nästa generations trådlösa system kommer att ha beräkningsresurser inbäddade djupt i och genom hela infrastrukturen. Beräkningsinfrastrukturen kommer att sträcka sig från radiogränssnittet till de offentliga molnen, och resurserna kommer att delas av applikationer som sträcker sig från lågnivåradioalgoritmer till mycket stora webbapplikationer. För att stödja en sådan mångsidig uppsättning applikationer kommer infrastrukturen att bestå av FPGA:er, GPU:er och processorer med olika kapacitet. För att ett sådant system ska vara användbart och energieffektivt måste det ha en sammanhållen plattform på vilken applikationer kan distribueras och hanteras över en stor heterogen datorinfrastruktur. Till exempel kommer applikationer att behöva syntetiseras dynamiskt till olika plattformar och dynamiskt migreras till där de använder minst energi, upprätthåller en acceptabel prestandanivå och där systemet som helhet förblir i drift.

Arbetsuppgifter
Utmaningarna med att förverkliga beräkningsinfrastrukturer för nästa generations trådlösa system är tvärvetenskapliga och involverar virtualisering, hårdvaruintegration, nätverk och distribuerade mjukvarusystem. Doktoranden kommer att forska om och implementera distribuerade, automatiserade och virtualiserade mjukvaruplattformar som spänner över en heterogen uppsättning hårdvaruplattformar (t.ex. FPGA, GPU, ARM och x86-processorer) för att möta de dynamiska behoven hos systemet och dess applikationer. Detta inkluderar virtualisering av alla resurser, distributionsplattformar och dynamisk resurshantering. Vi är en systemforskningsgrupp och vi ledande implementeringar i testbäddar. För att göra det arbetar vi i nära samarbete med forskare inom trådlös teknologi, datavetenskap och styrteori. Därför förväntas doktoranden implementera och integrera de teoretiska rönen i våra testbäddar. Doktoranden kommer att arbeta i flera av våra forskningsprojekt och vara involverad i vår tvärvetenskapliga forskningsmiljö med samarbete med industrin.

Doktorandernas huvudsakliga uppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar att delta i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kommer även att omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter (högst 20 %).

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:  

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng avlagts på avancerad nivå, eller
 • har förvärvat väsentligen motsvarande kunskaper på annat sätt i Sverige
  eller utomlands.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen i datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik, eller teknisk nanovetenskap.

Ytterligare krav:

 • Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
 • Utmärkta färdigheter i programmering och mjukvaruintegrering.
 • Goda färdigheter i akademiskt skrivande.
 • God förmåga att mogna med forskarutbildningen och bidra till forskargruppen.

Följande kompetenser är också meriterande:

 • God kunskap om virtualiseringsteknologier, molnplattformar med öppen källkod och distribuerade system.
 • God förståelse för autonoma system, olika hårdvaruplattformar och hur applikationer utvecklas för dessa plattformar, inklusive FPGA, mikrokontroller, ARM och x86.
 • Goda kunskaper i matematik och statistik.

Bedömningsgrunder
Urval till forskarutbildning baseras på studentens potential att klara av utbildning på forskarnivå. Bedömningen av potential görs i första hand utifrån akademiska resultat från grundnivå och avancerad nivå. Särskild uppmärksamhet ägnas åt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och studieämnet.
 2. Bedömning av förmåga att arbeta självständigt samt att formulera och angripa forskningsproblem.
 3. Skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga
 4. Annan erfarenhet relevant för forskarutbildningen, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 September 2022
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3753
Kontakt
 • Maria Kihl, Professor, maria.kihl@eit.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-12-13
Sista ansökningsdag 2022-01-17

Tillbaka till lediga jobb