Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
ICOS Kolportalen (Carbon Portal, CP), tillsammans med ICOS Tematiska Centra, huvudkontoret och det vetenskapliga gemenskap, utvecklar operativa produkter och tjänster som bygger på ICOS-observationer och som analyserar tillståndet av kolbalansen i Europa. Dessa dataprodukter och tjänster är byggda kring senaste datormodeller som ska anpassas för att användas på Carbon Portal. Resultatet av dessa modelltillämpningar används för att informera forskare, beslutsfattare och allmänheten.

Arbetsuppgifter
Huvudarbetsuppgifterna för postdoktor är att bedriva forskning. Ingen undervisningen kommer att ingå under denna period. Tjänsten ska innehålla möjlighet till fyra veckors utbildning i pedagogik och lärande i högre utbildning.

Postdoktorn ska utföra följande uppgifter:

 • konfigurera och använda sig av så kallade regionala atmosfäriska inversionsmodeller för CO2 
 • Utveckla användarvänliga gränssnitt som styr de regelbundna modelluppdateringarna och analyserar dataprodukterna, riktade till vetenskaper, allmänheten och beslutsfattare.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Utmärkta programmeringsfärdigheter i Fortran, R och Python.
 • Färdigheter i hantering av big-data och FAIR-principerna.
 • Kompetens inom kolcykel och kolbalans processer för att bestämma de naturliga flödena av koldioxid.
 • Erfarenhet av inversionsmodelleringsramverk som Carbontracker, LUMIA eller Flexinvert.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3811
Kontakt
 • Alex Vermeulen, Director Carbon Portal, +46 46 222 92 98, alex.vermeulen@nateko.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-12-01
Sista ansökningsdag 2022-02-17

Tillbaka till lediga jobb