Lunds universitet, LTH, Institutionen för livsmedelsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Forskarutbildningsämnet omfattar experimentella och teoretiska studier utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund, för att möta frågeställningar med en relevans för läkemedelsindustrin och andra närliggande branscher.

Arbetsuppgifter
Det finns två doktorandprojekt tillgängliga i samma forskargrupp och projekten beskrivs nedan. Doktoranderna kommer att arbeta i var sitt projekt.  

Doktorandprojekt 1
Projektet är en del av ett EU projekt RealHope där man i nära samverkan med industrin skall studera hur biologiska läkemedel påverkas av den hantering de utsätts för i verkligheten. I detta arbete kommer vi att studera hur man kan undersöka effekten av olika sprutor samt tekniker för att blanda (rekonstituera) läkemedel påverkar läkemedelskvalitet och att utveckla metoder som kan användas i klinisk praktik för att studera detta.
Kontaktperson: Prof. Marie Wahlgren (marie.wahlgren@food.lth.se)

Doktorandprojekt 2
Projektet studerar användning av lipidbaserade nanopartiklar för läkemedel vilket t.ex. används i vacciner mot COIVD-19. Några centrala forskningsfrågor är den snabba elimineringen av partiklar från blodomloppet vilket avsevärt minskar effektiviteten, brist på stabilitet/integritet, oönskat läckage av den aktiva substansen och partiklarnas öde i kontakt med blodkomponenter. Forskningen kommer att fastställa hur blodprotein-lipid-nanopartikelinteraktion påverkar frisättning/stabilitet/läckage.
Kontaktperson: Prof. Lars Nilsson (lars.nilsson@food.lth.se)

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete , dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Livsmedels- och Formuleringsteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav minst 30 högskolepoäng i form av kurser på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet och ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för forskningsämnet, eller
 • specifik examen t ex civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan jämförbar examen med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God förmåga att samarbeta i projekt med flera deltagare
 • God förmåga att genomföra laborativt arbete

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Meriterande att ha erfarenhet av yt- och kolloidkemi, biokemi, analytisk kemi och/eller läkemedelsteknologi

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Om du är specifikt intresserad av ett av projekten så ange vilket och motivera varför. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3868
Kontakt
 • Marie Wahlgren, Professor, marie.wahlgren@food.lth.se
 • Lars Nilsson, Professor, lars.nilsson@food.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-12-17
Sista ansökningsdag 2022-01-16

Tillbaka till lediga jobb