Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Gruppen för teoretisk partikelfysik ledigkungör en doktorandtjänst i teoretisk fysik, inom partikelfysikfenomenologi, med början under våren 2022 eller efter överenskommelse.

Lundagruppen för teoretisk partikelfysik består av elva seniora forskare, fem postdoktorer och nio doktorander. Christian Bierlich, Rikkert Frederix, Leif Lönnblad, Stefan Prestel, Malin Sjödahl, Torbjörn Sjöstrand (emeritus), Korinna Zapp och Gösta Gustafson (emeritus) arbetar med olika aspekter av QCD och fenomenologi vid kolliderare, med tonvikt på utveckling och tillämpningar av händelsegeneratorer. Johan Bijnens arbetar huvudsakligen med hadron- och flavourfysik, främst med hjälp av kiral störningsteori. Johan Rathsman och Roman Pasechnik arbetar i första hand med fenomenologi för fysik bortom standardmodellen, särskilt Higgsfysik och unifierade gaugeteorier. Vidare information om gruppen är tillgänglig på webbsidan https://www.atp.lu.se/tpp

Gruppen har goda relationer med den experimentella partikelfysikgruppen i Lund, som är medlem i ATLAS och ALICE, och som också studerar möjligheterna till experiment i fundamental fysik vid den European Spallation Source som nu konstrueras i Lund och i letandet efter mörk materia (LDMX).

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att arbeta med forskning relaterade till utvecklandet av detaljerade simulationer av fenomen inom och bortom standardmodellen vid nuvarande (LHC) och framtida acceleratorexperiment, inom projektet "Händelsegeneratorgeneratorer: Från förutsägelser till klassifikation" lett av Stefan Prestel.

Handledare kommer att utses i början av studierna, och integrera studenten i den pågående forskningen. Fokus kan skifta allteftersom nya intressanta forskningsämnen dyker upp; partikelfysik är ett dynamiskt område och resultat från t ex LHC-kollideraren eller precisionsexperiment kan inspirera nya forskningsprojekt.

Studenterna förväntas också läsa ett antal kurser i teoretisk fysik, se https://www.atp.lu.se/education/phd-programmes och enligt studieplanen,
https://www.naturvetenskap.lu.se/internt/sites/naturvetenskap.lu.se.internt/files/2020-12/allman-studieplan-teoretisk-fysik-inriktning-teoretisk-fysik-2020-12-16.pdf och kan åläggas att fullgöra viss tjänstgöring som avser utbildning och administration, enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Behörighet

Sökanden skall ha grundläggande och särskild behörighet för doktorandstudier i teoretisk fysik enligt gällande studieplan https://www.naturvetenskap.lu.se/internt/sites/naturvetenskap.lu.se.internt/files/2020-12/allman-studieplan-teoretisk-fysik-inriktning-teoretisk-fysik-2020-12-16.pdf. I korthet innebär behörighetskraven att den sökande, när doktorandstudierna påbörjas, skall ha avlagt en examen i fysik eller teoretisk fysik på avancerad nivå, alternativt ha fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i fysik eller teoretisk fysik på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet ha förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Detaljerade regler kan hittas på http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/forskarutbildning . Förmåga att prata och skriva engelska flytande är ett krav.

Bedömningsgrund

Bestämmelser om doktorandanställningar finns i HF 5 kap 1-7§§ samt SFS 1998:80. Innehavare av doktorandtjänst måste först antas för forskarutbildning. För att antas måste en student bedömas ha nödvändig kompetens att uppnå doktorsgraden under anställningsperioden. Kandidaterna kommer att rangordnas baserat på betyg, kvalitet på eventuella examensarbeten, rekommendationsbrev, annan tillhandahållen relevant information, och i slutändan (telefon)intervjuer. Tidigare kurser och examensarbeten inom partikelfysik är en fördel. Erfarenhet av vetenskaplig programmering är också en merit.

Ansökningsförfarande

Ansökan sker elektroniskt till Lunds Universitet via https://www.lu.se/vacancies Från länken till den relevanta tjänsten, klicka på "Logga in och sök jobbet" och följ instruktionerna. Ansökningar som skickas direkt till en medlem av forskargruppen beaktas ej.

Ansökningar skall innehålla ett curriculum vitae, en beskrivning av forskningsintressen och tidigare erfarenheter, kopior av examina, diplom och betyg, och kopior av eventuella forskningsrelaterade skrifter. CV'et bör innehålla åtminstone födelsedatum och -plats, nationalitet, adresser, utbildning och språkfärdigheter, men kan också innefatta t ex ytterligare färdigheter, personliga intressen, utmärkelser, stipendier, undervisningserfarenhet, deltagande i konferenser och sommarskolor, och publikationslistor. De sökande måste kunna uppvisa originaldokument på anmodan.

Ansökan skall också inkludera namn, ställning, telefonnummer och e-postadress för åtminstone två referenspersoner som den sökande önskar åberopa. Dessa personer behöver inte skicka brev innan de kontaktas, men om de gör det skall breven skickas med e-post direkt till stefan.prestel@thep.lu.se.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2022-03-01 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3887
Kontakt
  • Stefan Prestel, bitr universitetslektor, stefan.prestel@thep.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46-46-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46-46-222 93 64
Publicerat 2021-12-07
Sista ansökningsdag 2022-01-30

Tillbaka till lediga jobb